Prosjekter

Behandling av pasienter som våkner opp med hjerneslag

TWIST-studien (Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial) er en internasjonal multisenterstudie i syv land og ledes av vår forskningsgruppe. Her undersøker vi om blodproppoppløsende behandling har effekt hos pasienter som har fått hjerneinfarkt mens de sov. Dette er en stor gruppe slagpasienter, men som ikke har tilbud om slik behandling etter dagens retningslinjer.

Ultralyd av halskar

Det overordnede målet for prosjektet er å øke kunnskapen om sammenhenger mellom aterosklerose i carotisarteriene og klinisk sykdom som hjerteinfarkt, hjerneslag, kognitiv svikt, diabetes, metabolsk syndrom og død. Mer enn 10 000 personer har blitt undersøkt en eller flere ganger. Prosjektet har pågått i over 20 år og har gitt ny og viktig kunnskap om aterosklerose og aterosklerotiske sykdommer. Ca. 75 vitenskapelige artikler utgår fra studien, og 20 doktorgradsavhandlinger er helt eller delvis basert på studien. Les mer

Forekomst av og risikofaktorer for hjerneslag

MR av Tromsøs hjerner

Øyebunnsfoto

Øyet gir en unik tilgang til å studere både mikrosirkulasjonen og nervevev. Vi forsker på hvordan endringer i netthinnekarene er forbundet med karsystemet for øvrig, hva som påvirker netthinnens struktur og om strukturendringer i netthinnen kan forutsi nedsatt kognitiv funksjon. Les mer

Aneurismer – utposninger på hjernens blodårer

Utposninger på hjernens blodårer kan gi en svært alvorlig blødning i hjernehinnene (subaraknoidalblødning). Vår forskning setter oss bedre i stand til å forutsi hvilke som kommer til å sprekke og som må opereres bort på forhånd. Les mer