Ekstern finansiering

Nilssen Ø:

EU-prosjekt gjennom Sixth framework program, ”Life Sciences, Genomics and Biotechnology for Health” Prosjekttittel: ”Towards the development of an effective enzyme replacement therapy for human alpha-mannosidosis.” Wp8b: Mutation database, genetic epidemiology of human alpha-mannosidosis. Prosjektets varighet: April 2006 – Oktober 2009.  Totalt innvilget for gruppen ca. 1 490 000 NOK fordelt på 3 år. Acronym: HUEMAN

Tildelt 80 000 NOK i driftsmidler fra Foreningen for muskelsyke (FFM) (2008). Tildelt 615.000.- fra Helse Nord HF til stipendiatstilling i 2008 – lønn og drift for 3 år; totalt ~ 1 880 000 NOK.

Tildelt 70 000 NOK i driftsmidler fra Foreningen for muskelsyke (FFM) (2009).

EU-prosjekt gjennom Seventh frame work program:; Clinical Development of Enzyme Replacement Therapy in alpha-Mannosidosis Patients using Recombinant Human Enzyme. Partner 8; wp 7. Varighet: 2010 – 2013, ca 900 000 NOK. Acronym: ALPHA-MAN.


Østern, R, Mellgren SI, Nilssen Ø:

Tildelt 825 000 NOK til stipendiatstilling, for 2010, fra Norges Forskningsråd, Totalt 2 550 000 NOK over 3 år.

Bekkelund SI:

Helse-Nord 2010-2012. Totalt kr. 1 645 000 NOK.


Anke A:

Postdoktorstipend, stiftelsen Helse og Rehabilitering, for 2010. Helse Nord RHF fra 2011.

Intensiv trening av arm- og håndfunksjon. Dr. gradstipend (Gyrd Thrane). Finansiert fra Helse Nord 2007-2010.

Lokal koordinator og medlem av styringsgruppe for nasjonal multisenterstudie ”Rehabilitation after severe traumatic brain injury. A national multicenter study”, som fra 2009 ble tildelt finansiering for 3 år fra Norges Forskningsråd.