Doktorgrader

Sissel Løseth, 2008,  (Hovedveileder: SI Mellgren)

Sonja Steigen, 2008 (Biveileder: S Lindal S)

Maria Nebuchennykh, 2009 (Hovedveileder: SI Mellgren)

Elin Damsgård, 2010 (Biveileder: A. Anke)

Sun Chen, 2012 (Hovedveileder: Ø. Nilssen; Biveileder: Marijke Van Ghelue)

Linn H. Steffensen, 2013 (Hovedveileder: M. Kampman)


Dr. gradsstudenter under veiledning :

Maisoon Alhamidi, ”Molekylærbiologisk studie av FKRP-relatert Limb Girdle Muskeldystrofi type 2I (LGMD2I).” (Hovedveileder: Ø. Nilssen; Biveileder: Marijke Van Ghelue)

Rune Andre Helland Østern, ”Charcot-Marie-Tooth sykdom (CMT): ”Statistisk analyse og revisjon av molekylær-genetisk diagnostikk i en pasientpopulasjon, samt identifikasjon av sykdomslocus hos en stor norsk familie med CMT.” (Hovedveileder: Ø. Nilssen; Biveileder: S.I. Mellgren)

Hallvard Lilleng, ”Årsaker til forhøyet kreatin kinase (CK) i en normalbefolkning”. (Hovedveileder: S.I. Bekkelund)

Gyrd Thrane, ”Evaluering effekten av intensiv trening av arm og håndfunksjon (constraint-induced movement therapy) hos pasienter med hjerneslag.” (Hovedveileder: A. Anke)