ADHD OMEGA 3

ADHD OMEGA 3 er en studie som skal undersøke ernæringens rolle i ADHD. Studien har startet opp i Tromsø og vil etterhvert utvide til andre sykehus og klinikker.

gutt adhdfoto: colourbox.com

Hva er ADHD?

ADHD er en forstyrrels som gir vanskeligheter med å kontrollere aktivitet og holde konsentrasjoner over tid. Forstyrrelsen starter i barndommen og ca 1-2 barn i hver klasserom i Norge har ADHD.

Vi tror ADHD er arvelig. Vi tror også at det kommer av at hjernen ikke utvikles og modnes like fort som hos andre barn i samme alder.

Hva er behandlingen for ADHD?

Det barn og ungdom med ADHD trenger er å bli forstått av venner, familie, skole og lærere. Da er det lettere å få hjelp til å være og lære på best mulig måte.

Det er likevel andre ting som kan være med på å hjelpe til. Det finnes f.eks. medisiner som mange er kjent med. F.eks. Ritalin. Men det er kanskje også mye å hente på mat!

I ADHD OMEGA 3 studien prøver vi å finne ut om omega-3 kan hjelpe barn og ungdom å få raskere utvikling og modning i hjernen. Kanskje kan det være et alternativ til medisiner? 

Hva går forskningen ut på?

I prosjektet ADHD OMEGA 3 trenger vi mange deltakere for å finne ut om noe fungerer. Da bruker vi statistikk. I denne studien som blir det største av sitt slag i verden trenger vi over 300 barn og ungdom og deres familier til å være med.

Vi skal gi barna omega-3 i 6 måneder. De skal testes på konsentrasjon, språk, evne til å løse problemer og mange andre ting som barn med ADHD har problemer med, både før og etter at man gir omega-3. På den måten kan man finne ut om det er noe forskjell før og etter.

I tillegg er det viktig at barnet / ungdommen og familiene får best mulig oppfølging både på skole og hjemme slik at vi kan se endringer på alle arenaer.

Hvordan kan jeg være med?

Klikk her og få tilsendt påmeldingsskjema

Ta kontakt med oss på epost eller telefon så tar vi kontakt med deg.

Epost: judeson.joseph@unn.no

Telefon: 777 55 705

roede kapsler

I ADHD Omega-3 studien prøver vi å se omega-3 kan hjelpe mot ADHD ved å bruke Calanusolje.

For detaljert informasjon klikk her