Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." /> Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." />

Torsdagsmøteoversikt

NB! Møtetidspunkt er kl 14.15 -15.00, hver torsdag, alle møter fremover avvikles på Zoom (lenke sendes ut i innkalling hver mandag før et møte)