Torsdagsmøteoversikt

NB! Møtetidspunkt er kl 14.15 -15.00, hver torsdag, alle møter fremover avvikles på Zoom (lenke sendes ut i innkalling hver mandag før et møte)