Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." /> Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." />

Torsdagsmøteoversikt

NB! Møtetidspunkt er kl 14.15 -15.00, hver torsdag, alle møter fremover avvikles på Zoom (lenke sendes ut i innkalling hver mandag før et møte) 

 

                                                        

                                                                 Våren 2021

                                          

Dato

Møteledelse   og aktivitet

14.01.21

Oppstartsmøte – hva vil vi diskutere på langsgående tematorsdager?

21.01.21

AFE – Kristine Andreassen presenterer sin artikkel 3

28.01.21

NSDM – Birgit Abelsen om 3. statusrapport i primærhelseteamevalueringen

04.02.21

Fagenheten -

11.02.21

Langsgående tema

18.02.21

AFE - Journal Club v/Mette Bech Risør: H. Birk, R. and Samuel, G. (2020), Can digital data diagnose mental health problems? A sociological exploration of ‘digital phenotyping’. Sociol Health Illn, 42: 1873-1887. (sendes ut innen møtet)

25.02.21

Fagenheten

04.03.21

NSDM – Martin Brusgaard Harbitz presenterer sin 3. artikkel: Identifying and handling error and harm in rural general practice: An interview study.

11.03.21

Langsgående tema

18.03.21

AFE

25.03.21

Fagenheten

08.04.21

NSDM – Anette Fosse om Covid-19-prosjektet – Lokale vedtak

15.04.21

Langsgående tema - Torsten Risør: Etikk i forskningsvalg

22.04.21

AFE - Bodil Hansen Blix, IHO: Et kritisk blikk på brukermedvirkning

29.04.21

Fagenheten

06.05.21

NSDM - Margrete Gaski om Desentralisert utdanning eller om ALIS-Vest-prosjektet

20.05.21

Langsgående tema

27.05.21

AFE

03.06.21

Fagenheten

10.06.21

NSDM - Ingvill Conradsen om Rural Health for Peace, Colombiaprosjektet

 17.06.21

Langsgående tema