Torsdagsmøteoversikt

NB! Nytt møtetidspunkt er kl 14-15, hver torsdag, gjeldende fra og med den 25. april 2019!

                                                        

                                                                Torsdagsmøter høst 2019

 

Dato

Møteledelse   og aktivitet

15.08.19

AFE -

22.08.19

NSDM –  Presentasjon av funn ALIS-prosjekt v/Eva M Kibsgaard Nordberg (NB! Endret)

29.08.19

Fagenheten   - What makes us do what we do?  External factors influencing medical   decision making in primary care v/ Resha Al-Azzawi

05.09.19

Temagruppemøte (her har temagruppene anledning til å møtes hver for seg, dvs ikke noe fellesmøte denne dag)

12.09.19

AFE - Merete Albertsen forteller om forskningsdatabaser og registre og gir råd om forskningsprosjektutvikling

19.09.19

NSDM - Spesialistutdanning for leger i allmennmedisin (KS prosjekt) v/ Birgit Abelsen  

26.09.19

Temagruppemøte  (her har temagruppene anledning til å møtes hver for seg, dvs ikke noe fellesmøte denne dag)

03.10.19

Høstferie

10.10.19

AFE – Samarbeid mellom fastleger og barnevern (Phd   prosjekt) v/ Oda Øverhaug

17.10.19

AFE – tips og råd  om å skrive søknad om forskningsmidler v/Mette Bech Risør

24.10.19

NSDM – ALIS Vest v/ Maria Fredriksen Kvamme

31.10.19

Felles universitetsmøte

07.11.19

Fagenheten   - Associations between the use of eHealth and the use of provider-based   health care services v/ Anne Helen Hansen

14.11.19

Temagruppemøte (her har temagruppene anledning til å møtes hver for seg, dvs ikke noe fellesmøte denne dag)

21.11.19

AFE – KOLS og hjertesvikt, gamle og nye prosjekter v/Hasse Melbye

28.11.19

ARDNA-møte,  felles fagdag for forskning og undervisning

05.12.19

NSDM – Pasientsikkerhet v/Martin Harbitz

12.12.19

Fagenheten -

19.12.19

Juleavslutning