Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." /> Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." />

Fagutvikling og undervisning

Fagutvikling kan ses i sammenheng med undervisning, da undervisning grunnleggende er en fagutviklende aktivitet. Det allmennmedisinske miljøet bidrar også i ulike sammenhenger der formålet er å utvikle helsetjenester på systemnivå.