Fagutvikling og undervisning

Fagutvikling kan ses i sammenheng med undervisning, da undervisning grunnleggende er en fagutviklende aktivitet. Det allmennmedisinske miljøet bidrar også i ulike sammenhenger der formålet er å utvikle helsetjenester på systemnivå.