Network in Mentoring and Counceling

Nordisk forskningsnettverk i veiledning (Nordic Network in Guidance and Counselling) er del av NFPF/NERA, som er hovedorganisasjonen for forskere innenfor pedagogikk i Norden. Nettverket teller i dag rundt 60 medlemmer fra 6 nasjoner i Norden (se medlemsliste nedenfor). Nettverket samles til nettverkssesjoner på NERAs kongresser.

 

Mer informasjon om nettverket /Information in English.

Mer informasjon om NERA og årlig nordiske kongress Members

Andreasen,   Johan Kristian

Universitetet   i Agder

Johan.k.andreassen@uia.no

Berg, Kari

Norges   teknisk-naturvitenskapelige universitet

kari.berg@plu.ntnu.no

Bjarnadóttir,   Ragnhildur

University   of Iceland

rab@hi.is

Bjerkholt,   Eva

Høgskolen   i Telemark

Eva.bjerkholt@hit.no

Bjørndal,  Cato R. P.

Norges   arktiske universitet - UiT

cato.bjorndal@uit.no

Bladini,   Kerstin

Karlstads   Universitet

kerstin.bladini@kau.se

Bodin, Ulrika

Mälardalens   Högskola

ulrika.larsdotter.bodin@mdh.se

Brekke,   Mary

Norges   arktiske universitet - UiT

mary.brekke@uit.no

Dahl, Anne   Kristin

Universitetet   i Oslo

annekda@ils.uio.no

Eckblad,   Kjersti

Politihøgskolen

kjeeck@phs.no

Eikseth,   Astrid

Høgskolen i   Sør-Trøndelag

astrid.eikseth@hist.no

Fossland,   Trine

Universitetet   i Tromsø

trine.fossland@uit.no

Greek,   Marit

Høgskolen i Oslo   og Akershus

Marit.greek@hioa.no

Hanssen-Bauer,   Merete Waage

Høgskolen i Oslo   og Akershus

Merete.Hanssen-Bauer@hioa.no

Hecksher,   Kristine

Preventing   Dropout

kr@htg.dk

Helgesen,   Mai

Norges   arktiske universitet - UiT

mai.helgesen@hifm.no

Holm,   Ragnhild

Politihøgskolen

ragnhild.holm@phs.no

Humala, Iris

University of Tampere

iris.humala@uta.fi

Inglar,   Tron

Høgskolen i Oslo   og Akershus

tron.inglar@hioa.no

Iversen,   Nina Adelsten

Høgskolen   i Harstad

nina.iversen@hih.no

Johnsen,   Berit Helene

Universitetet   i Oslo

berit.johnsen@isp.uio.no

Jonsmoen,   Kari Mari

Høgskolen i Oslo   og Akershus

kari-mari.jonsmoen@hioa.no

Kamplid   Ingvild

Norges   arktiske universitet - UiT

ingvild.kamplid@uit.no

kari sondenaa

Universitetet   i Stavanger

kari.sondenaa@uis.no

Knudsen,   Liv Carstens

Norges   arktiske universitet - UiT

liv.carstens.knudsen@uit.no

Kristensen,   Rene Vorgod

University College   Lillebælt

rekr@ucl.dk

Langelotz, Lill

Högskolan i Borås

lill.langelotz@hb.se

Lejonberg, Eli

Universitetet i Oslo

eli.lejonberg@ils.uio.no

Lorentsen, Anne-Berit

Høgskolen i Harstad

anne-berit.lorentsen@hih.no

Lystbæk, Christian   Tang

Århus Universitet

christianl@hih.au.dk

Madsen, Janne

Høgskolen i Buskerud

janne.madsen@hibu.no

Madsen, Siri Sollied

Norges arktiske universitet -   UiT

siri.s.madsen@uit.no

Mathisen, Petter

Universitetet i Agder

petter.mathisen@uia.no

Midtåge, Runa

Metropolitan University

rumi@phmetropol.dk

Nisser, Désirée v. Ahlefeld

Högskolan i Dalarna

dva@du.se

Nisser, Desirée Von Ahlefeld

Dalarna University

dva@du.se

Nordentoft, Helle Jakobsen

Aarhus Universitet

hnj@dpu.dk

Paulsen, Maarten

Høgskolen i Lillehammer

maarten.kae.paulsen@hil.no

Rachel Elise, Jakhelln

Norges arktiske universitet -   UiT

rachel.jakhelln@uit.no

Romar, Eivor

Åbo Akademi, Vasa

eromar@abo.fi

Rönnerman, Karin

Göteborgs universitet

Karin.ronnerman@gu.se

Sandvik, Berit Margrethe

Høgskolen i Telemark

Berit.Sandvik@hit.no

Savosnick, Grethe

Høgskolen i Oslo og Akershus

Grethe.Savosnick@hioa.no

Schulstok, Torild

Lillehammer University College

torild. schulstok@hil.no

Solbakk, Rita Øymo

Høgskolen i Harstad

rita.solbakk@hih.no

Solbjørg, Henny

Høgskolen i Harstad

henny.solbjorg@hih.no

Sollied, Sissel

Norges arktiske universitet -   UiT

sissel.sollied@uit.no

Stenberg, Oddbjørn

Norges arktiske universitet -   UiT

oddbjorn.stenberg@uit.no

Sundqvist, Christel

Åbo Akademi

Christel.Sundqvist@abo.fi chrisund@abo.fi

Sæbø, Grethe Ingebrigtsvold

Universitetet i Agder

grethe.i.sabo@uia.no

Thomsen, Rie

Århus Universitet

riet@dpu.dk

Thunberg, Odd Arne

Norges arktiske universitet -   UiT

odd.a.thunberg@uit.no

Virkkula, Outi

.

ovirkkula@gmail.com

Vivi Lisbeth Nilssen

Høgskolen i Sør-Trøndelag

vivi.nilssen@hist.no

Wiman, Lena

Uppsala Universitet

lena.wiman@rut.uu.se

Worum, Kirsten Sivertsen

Norges arktiske universitet -   UiT

kirsten.worum@uit.no

 Navn mangler

.

hildurp@setur.fo

 Navn mangler

.

kstrom@abo.fi

 

 

(updated september 2014)