Publikasjoner

Følgende bøker om veiledning eller kapitler om veiledning i følgende bøker er  skrevet av medlemmer i FIVE. Flere av bøkene er også redigert av medlemmer i FIVE. Henvisning til publiserte tidsskriftartikler og andre publikasjoner finnes nedenfor.


 

 

 

 


 

    
    

 

Alle publikasjoner i FIVE:

Du finner publikasjoner i gruppen ved å søke på de enkelte medlemmers registrering i Cristin:

Søkeside for publikasjoner i Cristin  

  

Forskningsaktiviteter, resultater, vitenskapelige publikasjoner og annen publisering/formidling er dokumentert gjennom Cristin (Current Research Information System in Norway). Cristin er et felles system for registrering og rapportering av forskningsaktivitet.

  
            

            

   

Siste publikasjoner av FIVE-medlemmer

Kirsten Sivertsen Worum og Cato R. P. Bjørndal
Studenters oppfatninger av god og dårlig praksisveiledning i barnehagelærerutdanning. . NORDVEI - Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk, 2018; Volum 3 (1), (s 1-17).

Ann-Christine Wennergren, Fredrik Thornberg, Cato R. P. Bjørndal og Petter Mathisen
Lärarstudenter som aktörer i interaktiv observation och handledning. En studie om digitala redskap i VFU-handledning på övningsskolor. Högre Utbildning, 2018, 8 (2), (s 72-86).

Catrine Buck Jensen og Cato R. P. Bjørndal
Diskusjonsforum: digital veiledning av studenter i praksisstudier. I S. Tveiten og A. Iversen (red): Veiledning
i høyere utdanning. Oslo: Fagbokforlaget, 2018 (s 139 – 154).

Cato R. P. Bjørndal
Det värderande ögat. observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Cato R. P. Bjørndal Fagbok. Stockholm: Liber forlag, 2018.  2. reviderte  utgave (186 s).

Cato R. P. Bjørndal
Det vurderende øje. Observation, vurdering og udvikling i undervisning og vejledning. København: Klim forlag, 2018. 2. reviderte utgave (160 s).

Cato R. P. Bjørndal
Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling av undervisning og veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag, 2017. 3. reviderte utgave (167 s).

Cato R. P. Bjørndal
Konstruktiva stödsamtal. Perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning. Cato R. P. Bjørndal. Stockholm: Liber, 2017, (296 s). 

Cato R. P. Bjørndal
Konstruktive hjælpesamtaler. Mestringsfremmende perspektiver og redskaber i vejledning, rådgivning, mentoring og coaching. København: Klim, 2017, (286 s).

Petter Mathisen og Cato Bjørndal
Tablet as a digital tool in supervision of teacher students’ professional training. Nordic Journal
of Digital Literacy, 2016, (s 227-247).

Konstruktive hjelpersamtaler. Mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgivning, mentoring og coaching. Cato R. P. Bjørndal. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag, 2016 (s 298).