Prosjekter

Ortopedisk forskningsgruppe har flere pågående prosjekter:

Chondrocyt og stamcellebiologi

Studien handler om biologi og fysiologi av bruskceller, inkludert voksne artikulære chondrocytes og benmarg- stamceller. Vår gruppe har jobbet med in vitro-kultur-systemer intensivt i løpet av de siste 15 årene. Derfor er det et av de viktigste forskningsområdene i vår gruppe.

Biologi av bruskceller som med in vitro dyrkning for transplantasjon i skadet kne. I tillegg er det mange forsøk på å undersøke potensialer til stamceller fra forskjellige kilder for å regenerere brusk og ben.

Ansvarlig:

Gunnar Knutsen MD.PhD, Oddmund Johansen MD.PhD, Jan Elvenes Md. PhD, og Ann Kristin Hansen MD.

 

TRAUMA OG REKONSTRUKTIV KIRURGI 

Nenad Tajsic MD. PhD

 

TENDINOPATI  OG ARTROSE

Khaled Meknas MD.PhD

Tendinose er betegnelsen på degenerative forandringer i senevev som endring av
fiberorganisering, redusert celletall, stedvis nekrose og kalsifisering. En
bestemt form for tendinose affiserer albue (lateral epikondylitt), patellar
ligement, akillessene, rotator cuff-sener i skulder, små rotatorer i hoften, og hamstringssener rundt kne.

Målet for prosjektet er å øke forståelse av tendinose og kartlegge rollen til tendinopati på artroseutviklingen.

Prosjektet omfatter human studie, og vi skal analysere/studere de strukturelle seneforandringene som foreligger ved artrose i kne/skulder og sammenligne dem med sener hos pasienter som ikke har artrose, hvilket er viktig for å forstå patomekanismen ved tendinose, og deres forhold til artroseutvikling.

  

 

Tendinosis: New clinical approaches and its relation with the development of arthrosis

Radio frequency microtenotomy as a new clinical method to treat recalcitratnt lateral epicondylitis. We are planning currently the 5 years follow up study of the original randomized trial for treatment of the recalcitrant epicondylitis (Original paper was published in 2008). The role of tendinosis and the periarticular tissue in the development of osteoarthritis in shoulder, knee or hip osteoarthritis, clinical and basic analysis. This work is in preparation phase.
Contact person/s: MD. PhD. Khaled Meknas
Prof. Oddmund Johansen