Prosjekter

Ortopedisk forskningsgruppe har flere pågående prosjekter:

Chondrocyt og stamcellebiologi

Studien handler om biologi og fysiologi av bruskceller, inkludert voksne artikulære chondrocytes og benmarg- stamceller. Vår gruppe har jobbet med in vitro-kultur-systemer intensivt i løpet av de siste 15 årene. Derfor er det et av de viktigste forskningsområdene i vår gruppe.

Biologi av bruskceller som med in vitro dyrkning for transplantasjon i skadet kne. I tillegg er det mange forsøk på å undersøke potensialer til stamceller fra forskjellige kilder for å regenerere brusk og ben.

Ansvarlig:

Gunnar Knutsen MD.PhD, Oddmund Johansen MD.PhD, Jan Elvenes Md. PhD, og Ann Kristin Hansen MD.

 

PROTESEREGISTER

Arvid Småbrekke MD

 

TRAUMA OG REKONSTRUKTIV KIRURGI 

Nenad Tajsic MD. PhD, Gaute Landsem MD.

 

TENDINOPATI  OG ARTROSE

Khaled Meknas MD.PhD, Thabit Numan Al Hassoni MD

Tendinose er betegnelsen på degenerative forandringer i senevev som endring av
fiberorganisering, redusert celletall, stedvis nekrose og kalsifisering. En
bestemt form for tendinose affiserer albue (lateral epikondylitt), patellar
ligement, akillessene, rotator cuff-sener i skulder, små rotatorer i hoften, og hamstringssener rundt kne.

Målet for prosjektet er å øke forståelse av tendinose og kartlegge rollen til tendinopati på artroseutviklingen.

Prosjektet omfatter human studie, og vi skal analysere/studere de strukturelle seneforandringene som foreligger ved artrose i kne/skulder og sammenligne dem med sener hos pasienter som ikke har artrose, hvilket er viktig for å forstå patomekanismen ved tendinose, og deres forhold til artroseutvikling.

 

 

TELEMEDISIN I ORTOPEDI

Tom Wilsgaard PhD, Gunnar Knutsen MD. PhD, Astrid Buvik MD

Cartilage tissue engineering

As one of the priority areas of work, our team is spending efforts on establishing new technology in the form of bioreactors to attempt cartilage tissue engineering. In this project, different environmental factors such as serum levels, growth hormones, oxygen tension and mechanical stress are used in combination on cells, and the biological induced effects are measured at the gene and protein level. The goal is to produce cartilage implants ready for tissue reconstruction of significant knee and hip lesions treated by prosthesis today.
Contact person: Prof. Oddmund Johansen

Randomized clinical studies in biological repair of cartilage defects

In the field of cartilage repair there is an ongoing controversy regarding the superiority of the different methods currently used in the clinics. Our team understood that the best way out to this conflict is to compare clinical outcomes following well planed randomized trials. Our group in Tromsø has conducted one of the most cited studies in the field of orthopaedics after comparing the clinical outcomes resulting from surgical ACI vs. microfracture. In parallel, other clinical studies are ongoing including the ACTIVE trial (multicenter international study of cartilage repair), and we will soon start the comparative trial on osteotomy alone or in combination with ACI. 

Contact person/s: MD. PhD. Gunnar Knutsen
Prof. Oddmund Johansen

Tendinosis: New clinical approaches and its relation with the development of arthrosis

Radio frequency microtenotomy as a new clinical method to treat recalcitratnt lateral epicondylitis. We are planning currently the 5 years follow up study of the original randomized trial for treatment of the recalcitrant epicondylitis (Original paper was published in 2008). The role of tendinosis and the periarticular tissue in the development of osteoarthritis in shoulder, knee or hip osteoarthritis, clinical and basic analysis. This work is in preparation phase.
Contact person/s: MD. PhD. Khaled Meknas
Prof. Oddmund Johansen