Bokprosjekt om pedagogiske relasjoner

Forskergruppen arbeider med en antologi om pedagogiske relasjoner analysert i lys av Zygmunt Baumans teorier om det postmoderne samfunnet.

Hver forfatter har gjennomført en datainnsamling i forbindelse med praksisnære forskningsprosjekter. Relasjoner er på ulike måter fellesfaktoren i alle forskningsprosjektene. Datamaterialet blir analysert basert på Baumans teorier om det postmoderne samfunnet.

Følgende bidrar med kapitler:

Fra UiT Norges arktiske universitet:
Alf Rune Mathisen, tidligere student master spesialpedagogikk
Ann Elise Rønbeck, dosent
Anne-Mette Bjøru, stipendiat
Mirjam Harkestad Olsen, førsteamanuensis
Mona Rist, universitetslektor
Rigmor Mikkelsen, universitetslektor

Eksterne bidragsytere:
Hermína Gunnþórsdóttir, førsteamanuensis Akureyri Universitet
Øystein Nilsen, sosiolog, LO

Boken forventes ferdigstilt våren 2016 og utgis på Universitetsforlaget.
Redaktør er Mirjam Harkestad Olsen.