Prosjekter

Pågående prosjekter 2020 

 

 • Betydningen av personsentrert sykepleiefaglig ledelse. Prosjektleder: Ingrid Drageset. Prosjektmedarbeidere: Ragnhild Nicolaisen og Karin Johannessen

 • Gutter, helse og helsehjelp. Prosjektledere: Ingrid Drageset, Randi Elisabeth Olsen og Merete Nypan
 • Å lære helsefremmende og forebyggende sykepleie. Prosjektledere: Pia Åhgren Sørum og Ingrid Drageset 

 

 • Living the War. Survival and recovery in Barents area during World War 2
  Prosjektleder:  Åshild Fause

 

 • Norske sykepleieres virke under Koreakrigen
  Prosjektleder:  Åshild Fause, Stipendiat:  Jan Thore Lockertsen

 

 • Sykepleiestudenters erfaringer fra studieopphold i Sør Afrika.
  Prosjektleder: Kirsti Henriksen i  Samarbeid med Charlotte Engelbrecht University of Kwa Zulu- Natal, Durban

 

 • Fremveksten av barnesykepleie i Norge
  Prosjektleder: Inger J. Danielsen

  

 

 • Brukermedvirkning i akuttpsykiatrisk sengepost i spesialisthelsetjenesten. Narrative intervju med pasienter og pårørende
  Prosjektleder: Karina Sebergsen   

 

 • A phenomenological study of nature and natural science in nursing  practice.
  Prosjektleder: Ingunn Elstad 

 

 • Life support and care in high age: Northern Norway 1865-1900
  Prosjektleder: Ingunn Elstad

 

 • Sykepleiestudenters erfaringer med læring i praksisstudier i medisinske og kirurgiske sykehusavdelinger Ansvarlig: Kari Birkelund Olsen

 

 • Videre utvikling av nettsiden Sped og småbarn/nyfødte og småbarns utviklingsmuligheter under portalen Helsekompetanse.no  http://helsekompetanse.no/diminste 
  Ansvarlig: Nina B. Cheetham

 

 • Flytting til og livet i omsorgsbolig
  Prosjektleder: Kjellaug Hauan

  

 • "Intertwined realities" Environmental therapists'  experiences in preventing aggressive behavior and acting out situations among patients sentenced to mental health care treatment
  Ansvarlig: Sylvie Sollied 

 

 • Kompleksitet og sammenheng i infeksjonssykepleie 
  Ansvarlig:
  Ragnhild Nicolaisen (førstelektorkvalifisering)