Prosjekter

Pågående prosjekter 2014 

 

 • Muligheter for personer med demenssykdom som bor i sykehjem i Troms til å føre et meningsfylt liv ut fra sine tidligere interesser, aktiviteter og vaner 
  Prosjektleder: Ingunn Elstad og Ketil Norman, Stipendiat: Ingrid Drageset

 

 • Living the War. Survival and recovery in Barents area during World War 2
  Prosjektleder:  Åshild Fause

 

 • Norske sykepleieres virke under Koreakrigen
  Prosjektleder:  Åshild Fause, Stipendiat:  Jan Thore Lockertsen

 

 • Sykepleiestudenters erfaringer fra studieopphold i Sør Afrika.
  Prosjektleder: Kirsti Henriksen i  Samarbeid med Charlotte Engelbrecht University of Kwa Zulu- Natal, Durban

 

 • Fremveksten av barnesykepleie i Norge
  Prosjektleder: Inger J. Danielsen

 

 • Selvskade det stumme språket. Fra ensom kamp med lidelse til felleskap og dialog?
  Prosjektledere: Lisbeth M. Fagerstrøm og Anne-Grethe Talseth, Stipendiat: Randi Toftehagen

 

 • Qualitative meta-analysis of how nurses encounter suicidal persons. An international evidenced-based perspective.
  Prosjektleder: Anne-Grethe Talseth

 

 • Experiences of persons who are at risk for suicide: A critical Interpretive Synthesis.
  Prosjektleder: Anne-Grethe Talseth

 

 • Å leva med stemmer og lydar - Ein kvalitativ intervjustudie av kva det inneber å leva med stemmer og lydar som nokon er åleine om å høyre for den som har ei psykoseliding, og deira pårørande. Prosjektleder: Anne-Grethe Talseth, Stipendiat: Anne Martha Kalhovde

 

 • Brukermedvirkning i akuttpsykiatrisk sengepost i spesialisthelsetjenesten. Narrative intervju med pasienter og pårørende
  Prosjektleder: Anne-Grethe Talseth, Stipendiat: Karina Sebergsen

 

 • Living with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) - A lifeworld perspective.
  Prosjektleder: Sissel Lisa Storli, Stipendiat: Sari Lindgren

 

 • Pasientdagbok og oppfølging av intensivpasienter og deres pårørende. Paraplyprosjekt med      delprosjekter (i design)
  Prosjektleder: Sissel Storli

 

 • “Tidlige tegn på endringer i pasientens tilstand” - En studie av intensivsykepleiernes kliniske kompetanse

              Prosjektleder: Sissel Lisa Storli, Stipendiat: Monica Kvande

 

 • Når pusten må hjelpes” – Erfaringer, ansvar og kompetanse ved respiratorbehandling
  Prosjektleder: Sissel Lisa Storli, Stipendiat: Hege Haugdahl

 

 • A meta-synthesis of the patient perspective of the critical illness  trajectory. 
  Prosjektleder: Sissel Lisa Storli 

 

 • A phenomenological study of nature and natural science in nursing  practice.
  Prosjektleder: Ingunn Elstad

 

 • Muligheter for personer med demenssykdom som bor i sykehjem i Troms til å føre et meningsfylt liv ut  fra sine tidligere interesser, aktiviteter og vaner
  Prosjektleder: Ingunn Elstad og Ketil Norman, Stipendiat: Ingrid Drageset

 

 • Life support and care in high age: Northern Norway 1865-1900
  Prosjektleder: Ingunn Elstad

 

 • Sykepleiestudenters erfaringer med læring i praksisstudier i medisinske og kirurgiske sykehusavdelinger Ansvarlig: Kari Birkelund Olsen

 

 • Videre utvikling av nettsiden Sped og småbarn/nyfødte og småbarns utviklingsmuligheter under portalen Helsekompetanse.no  http://helsekompetanse.no/diminste 
  Ansvarlig: Nina B. Cheetham

 

 • Flytting til og livet i omsorgsbolig
  Prosjektleder: Kjellaug Hauan

 

 • Innsikt og brukermedvirkning
  Prosjektleder: Geir Lorem, Stipendiat: Klausen, Rita Kristin – Hovedveileder: Svein Haugsgjerd Stipendiat: Mathisen, Vår - Hovedveileder: Aud Obstfelder

 

 • "Intertwined realities" Environmental therapists'  experiences in preventing aggressive behavior and acting out situations among patients sentenced to mental health care treatment
  Ansvarlig: Sylvie Sollied (førstelektorkvalifisering)

 

 • Kompleksitet og sammenheng i infeksjonssykepleie 
  Ansvarlig:
  Ragnhild Nicolaisen (førstelektorkvalifisering)