Prosjekter

Forskning på hepatitt C

Hepatitt C prosjektet i Nord-Norge startet i 1991 og det registreres årlig antall  nydiagnostiserte med hepatitt C i Nord-Norge. Pasienter med hepatitt C som henvises til poliklinisk vurdering i spesialisthelsetjenesten blir forespurt om deltakelse i forskningsprosjekt og avgivelse av blodprøve til forskningsbiobank. Målet med biobanken er å danne grunnlag for forskning som kan øke vår kunnskap om hepatitt C med særlig fokus på faktorer som kan gi et alvorlig forløp av sykdommen. Forskningsprosjekter som skal benytte materiale fra biobanken, må være godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.