Prosjekter

Årsaker til forhøyet kratin kinase (CK) i en normalbefolkning

Prosjektleder: Svein Ivar Bekkelund

Samarbeidspartnere: Nevrologisk avdeling (Eva Stensland, Hallvard Lilleng, Sissel Løseth, Karin Abeler, Stein Harald Johnsen), avdeling for medisinsk biokjemi (Yngve Figenschou), medisinsk avdeling (Rolf Jorde), patologisk avdeling (Sigurd Lindal).

Finansiering: Stipendiatstilling finansiert av Universitetet i Tromsø. Driftsmidler fra forening for muskelsyke.

Godkjenning: REK Nord, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Biobanknemnda.


Tynnfibernevropati ved diabetes – en oppfølgingsstudie.

Prosjektansvarlig: Sissel Løseth

Samarbeidspartnere: Svein Ivar Mellgren, Sigurd Lindal, Rolf  Jorde (UiT/UNN), Maria Nebuchennykh (UNN), Edel Olsen (UiT), Erik Stålberg (Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Sverige).

Periode: 2009-2011

Finansiering: Intern finansiering via Universitet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

Godkjenning: Prosjektet er godkjent av REK Nord, Personvernombudet og Biobankregisteret.


A) Prosjekt: ”Helgenomisk koblingsanalyse i en familie med CMT type 2 av ukjent årsak”

B) Prosjektet: ”6 års erfaring med molekylærgenetiske analyser for Charcot Marie Tooth ved Medisinsk genetisk avdeling, UNN”

Prosjektansvarlig: Delt 

Medarbeidere:  Rune Østern, Toril Fagerheim, Inger Lund Pettersen, Torberg Torbergsen, Arvid Heiberg, Øivind Nilssen, Svein Ivar Mellgren.  

Finansiering: Foreningen for muskelsyke og Norges Forskningsråd

Godkjenning: Prosjektet er godkjent av REK Nord, Datatilsynet og Helsedirektoratet.


Morfologiske forandringer og immunhistokjemisk profil i muskelbiopsier fra pasienter med Limb Girdle muskeldystrofi type 2I (LGMD 2I).

Prosjektansvarlig: Sigurd Lindal

Samarbeidspartnere: Eva Stensland, Øivind Nilssen, Kate Myreng, Christoffer Jonsrud

Finansiering: Prosjektet er finansiert gjennom toppforskningsmidler (UNN).

Godkjenning: Vi har brukt godkjent diagnostisk biobank ved Klinisk patologisk avd., UNN

Prosjektet er godkjent av REK Nord


 Utredning av norske familier med Dystrofia myotonica og Myotonia congenita.

Samarbeidspartnere: Medarbeidere er Sun Chen (doktorgrdsstudent), Lisbeth Tranebjærg, Torberg Torbergsen, Marijke van Ghelue, Frances Thyssen og Øivind Nilssen.

Finansiering: Prosjektet har vært finansiert av Institutt for Klinisk Medisin (stipendiat).

Godkjenning: Prosjektet er godkjent av REK.


Molekylær karakterisering av Limb Girdle musklesydtrofi type 2I (LGMD2I).

Prosjektansvarlig: Øivind Nilssen

Samarbeidspartnere: Maisoon Alhamidi (UiT/UNN), Marijke van Ghelue, Toril Fagerheim og Vigdis Brox (UNN), Elisabeth Kjeldsen Buvang (UiT), samt Sigurd Lindal (UNN/UiT) og Jean-Claude Michalski, Universitetet i Lille, Frankrike.

Finansiering: Prosjektet er finansiert med stipendiatlønn fra Helse Nord og driftsmidler fra Foreningen for Muskelsyke (FFM).

Godkjenning: Bruk av lagrede muskelbiopsier til biokjemiske analyser er godkjent av REK Nord, Datatilsynet og Helsedirektoratet. 


Delprosjekt 1. Kjønnsratio for multippel sklerose i Norge for personer født i perioden 1930-79

Delprosjekt 2. Fødselsmåned og multippel sklerose risiko i Norge

Prosjektleder: Margitta Kampman 

Samarbeidspartnere:  MS registeret og nevrologer ved 7 nevrologiske avdelinger i Norge

Finansiering:  ingen

Godkjenning:  REK Nord, Personvernombudet


Kan vitamin D tilskudd forebygge beinskjørhet hos personer med MS?

Prosjektleder:  Margitta Kampman 

Samarbeidspartnere:  Linn H. Steffensen, Svein Ivar Mellgren, Yngve Figenschau (UNN), Magritt Brustad (ISM), Bjørn Straume (ISM), Trygve Holmøy (OUS) 

Finansiering:  IKM  

Godkjenning:  REK Nord, SLV, NSD, Biobankregisteret  


Kartlegging av tykk-og tynnfiberfunksjon i perifere nerver hos pasienter med mangeårig type 1 diabetes.

(Del av doktorgradsprosjektet ” Long term vascular changes in type 1 diabetes-clinical aspects and biological markers”).

Prosjektansvarlig: Svein Ivar Mellgren, Kari Anne Sveen, Kristian F. Hanssen, Knut Dahl-Jørensen

Samarbeidspartnere: Ellen Jørum, Bassam Karime´, Kristin Ørstavik (OUS-Rikshospitalet),  

Finansiering: Prosjektet er finansiert av Helse Sørøst og midler fra FAS (OUS, Aker).

Godkjenning: Prosjektet er godkjent av REK Nord, Datatilsynet og Helsedirektoratet.


Mutasjonsdatabase for alpha-mannosidosis (ALPHA-MAN wp:7); (Clinical Development of Enzyme Replacement Therapy in alpha-Mannosidosis Patients using Recombinant Human Enzyme).

Prosjektansvarlig for wp 7: Øivind Nilssen.

Samarbeidspartnere: Dag Malm, Hilde Monica Stensland samt en rekke Europeiske forskningsgrupper.

Finansiering: EUs 7ende rammeprogram

Godkjenning: Prosjektet er godkjent av REK Nord, Datatilsynet og Helsedirektoratet


Activity related pain in patients with musculoskeletal disorders. An exploratory study

Prosjektansvarlig: Audny Anke

Samarbeidspartnere: Elin Damsgård, sykepleier PhD (UiT). Cecilie Røe (OUS, Ullevål), hovedveilder. Terese Fors (UNN, Rehabiliteringsklinikken).

Periode: Elin Damsgård forsvarte avhandlingen 26. februar 2010. Delprosjekter bearbeides.

Finansiering: Stiftelsen Helse og Rehabilitering (– 2010).

Godkjenning: Prosjektet er godkjent av REK Nord. 


Effekt av rehabilitering i to modeller for behandling av ryggsmerter.  Hvordan påvirker motivasjon for å endre smerterelatert adferd resultatet.

Prosjektansvarlig: Audny Anke

Samarbeidspartnere: Terese Fors, Aage Indahl (UiO, Kysthospitalet Stavern), Elin Damsgård, Cecilie Røe (OUS, Ullevål).

Finansiering: Prosjektet har vært finansiert av Helse Nord (SAT) (stipendiat) og av UNN

Godkjenning: Prosjektet er godkjent av REK Nord.


Motorisk aktivitet og effekt av intensiv trening av arm og håndfunksjon (constraint-induced movement therapy) hos pasienter med hjerneslag.

Prosjektleder: Audny Anke

Samarbeidspartnere: Gyrd Thrane, stipendiat (UiT), Bent Indredavik (St.Olavs Hospital/ NTNU), Torunn Askim (St.Olavs hospital/ NTNU), Nina Emaus (UiT)

Finansiering: Prosjektet er finansiert fra Helse Nord (2007-2010) og UiT (stipendiat) og har også fått driftsmidler fra Miljøstøttemidler til helsepsykologisk forskning (Helse Nord). 

Godkjenning: Prosjektet er godkjent av REK Nord.


Pårørende ved alvorlig traumatisk hjerneskade.

Prosjektleder: Audny Anke

Samarbeidspartnere: Nasjonal multisenterstudie. Toril Skandsen (St.Olavs Hospital/ NTNU), Nada Andelic (OUS, Ullevål), Cecilie Røe (OUS, Ullevål/ UiO), Jan Sture Skouen (Haukeland Universitetssykehus/ UiB), Anne-Kristine Schancke (Sunnass sykehus), Unn Manskow (UNN), Tore Sørlie (UNN), Per Aslaksen (UiT), Elin Damsgård (UiT).

Finansiering: Prosjektet er finansiert som postdoktorprosjekt av stiftelsen Helse og Rehabilitering (2010) og Helse Nord (2011-2013).

Godkjenning: Prosjektet er godkjent av REK. 


”Rehabilitation after severe traumativ brain injury. A national multicenter study

Prosjektansvarlig UNN: Audny Anke. Prosjektleder er Cecilie Røe, OUS Ullevål/ UiO.

Samarbeidspartnere: Toril Skandsen (St.Olavs Hospital/ NTNU), Nada Andelic (OUS, Ullevål), Cecilie Røe (OUS, Ullevål/ UiO), Jan Sture Skouen (Haukeland Universitetssykehus/ UiB), Anne-Kristine Schancke og Solrunn Sigurdadottir (Sunnaas sykehus), Unn Manskow (UNN), Per Aslaksen (UNN/ UiT).

Finansiering: Norges Forskningsråd

Godkjenning. Prosjektet er godkjent av REK og Helsedirektoratet.