Prosjekter

Betydningen av hypoksi/angiogenese, immunceller og EMT i tumor- og stromale celler ved lungekreft

Med utgangspunkt i biologisk materiale i vevmatriser fra 335 opererte ikke småcellede lungekreftpasienter studerer man prognostisk betydning av immunceller i tillegg til en rekke molekylære ”familier” innen hypoksi/angiogenese og EMT. Dette har så langt resultert i en rekke spennende resultat og ca.30 publisert artikler i anerkjente internasjonale tidsskrift samt fire doktorgrader. Vi vil fortsette å fordype oss innenfor disse feltene med vektlegging på markører med klinisk relevans. I tillegg er det sterke interaksjoner mellom de ulike familiene og et spennende komplekst samspill mellom tumorceller og stromale celler som vi vil fortsatt prøve å bidra til å øke forståelsen av.

Kontaktpersoner:

Professor Tom Dønnem, tom.donnem@uit.no, 776 25148

Professor Lill-Tove Busund, lill-tove.busund@unn.no, 776 27221

Professor Roy M. Bremnes, roy.bremnes@uit.no, 776 26807


Identifisering av prognostiske markører ved bløtdelssarkomer

Bløtdelssarkomer (”soft tissue sarcoma”) er en aggressiv tumorgruppe som utgjør mindre enn 1 % av alle maligne tumores. Med utgangspunkt i biologisk materiale i vevmatriser (TMA) fra 249 pasienter med bløtvevsarkomer studerer man prognostisk betydning av immunceller i tillegg til en rekke molekylære ”familier” innen hypoksi/angiogenese, hormonreseptor og EMT. Dette har så langt resultert i en rekke spennende resultat som dels er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrift og to doktorgrader.

Kontaktpersoner:

Stipendiat/lege Sveinung Sørbye, sveinung.sorbye@unn.no, 776 27223

Professor Roy M. Bremnes, roy.bremnes@uit.no, 776 26807

Professor Lill-Tove Busund, lill-tove.busund@unn.no, 776 27221


Prognostisk betydning av molekylære markører ved prostatakreft.

Risikoen for å utvikle prostatakreft øker med tiltakende alder. Antall nyoppdagede tilfeller har økt kraftig de siste årene, og våre dødelighetsrater er blant de høyeste i verden uten at årsaken er klarlagt. Med utgangspunkt i biologisk materiale fra ca. 550 pasienter fra UNN, Sentralsykehuset i Bodø og St.Olav Hospital i Trondheim, skal man studere prognostisk betydning av immunceller, stromaets betydning for kreftutvikling, i tillegg til et vidt spekter av molekylære markører innen angiogenese og EMT som kan ha prognostisk betydning.

Kontaktpersoner:

Postdoc/lege: Elin Richardsen, elin.richardsen@unn.no, 776 27208

Postdoc/lege Sigve Andersen, sigve.andersen@uit.no, 776 46447

Professor Lill-Tove Busund, lill-tove.busund@unn.no, 776 27221


Basic and clinical radiation biology to study the responses of stromal and malignant cells from solid tumors to radiation treatment.

The main efforts of our research are currently directed towards investigating the impact of ionizing radiation on the different cell types encountered in solid malignancies, aiming at finding the alterations in the behavior of each cell type and describing their potential role in promoting tumor re-growth post-treatment. All experiments in this project are performed on human material freshly obtained from resected tumor samples. The experimental strategy includes a wide range of molecular and cell biological techniques including high throughput gene and protein profiling, specific gene and protein determinations, cell and tissue imaging and functional cell assays.

Kontaktpersoner:

Postdoc Ingvild Pettersen, ingvild.pettersen@uit.no, 776 44676

Professor Inigo Martinez, inigo.martinez@uit.no, 776 446 86

Professor Roy Bremnes, roy.bremnes@unn.no, 776 26807


MikroRNA  - små men betydningsfulle regulatorer av genuttrykk

MikroRNA (miRNA) er korte enkelttrådede, ikke-kodende RNA-fragmenter som regulerer genuttrykk posttranskripsjonelt ved å binde seg til mRNA og hindre translasjon.

I dag er det registrert over tusen humane miRNA, og mange av disse er dysregulert i tumorceller kontra normale celler. Vi bruker PCR, in-situ hybridisering og microarray for å bestemme uttrykket av ulike miRNA og deres prognostiske og diagnostiske rolle. Med bakgrunn i store vevsbanker fra både lungekreft, sarkom og prostatakreft har man et godt utgangspunkt for videre undersøkelser og det er allerede publisert flere arbeider i anerkjente internasjonale tidsskrift.

Kontaktpersoner:

Førsteaman.Thomas Berg, thomas.berg@unn.no, 776 45482

Professor Tom Dønnem, tom.donnem@uit.no, 776 45427

Professor Lill-Tove Busund, lill.tove.busund@unn.no, 776 27221


Hjerte-karsykdom hos menn som er kurert for testikkelkreft

Vi har tidligere i flere store, nasjonale studier vist at cellegift og/eller stråleterapi i behandlingen av testikkelkreft øker risikoen for hjerte-karsykdom. Vi ønsker å studere dette nærmere ved å undersøke om den viktigste typen cellegift, cisplatin, er målbar i blod mange år etter behandling og om cisplatinmengden i blod er assosiert med risiko for hjerte-karsykdom. Vi planlegger også å undersøke hvor mange som dør av hjerte-karsykdom etter vellykket testikkelkreftbehandling.

Kontaktpersoner:

Stipendiat/lege Line Veronica Hjelle, line.v.hjelle@uit.no, 776 45427

Førsteaman./lege Hege S. Haugnes, hege.sagstuen.haugnes@unn.no, 776 54342

Professor Roy Bremnes, roy.bremnes@unn.no, 776 26807


Effekt av PAX6 i cellekulturer og tumorvev

Vi studerer PAX6 sin rolle i lungekreftcellelinjer ved å måle proliferasjon og migrasjon etter transfeksjon av PAX6 i PAX6-negative celler og ved å slå ut PAX6 i PAX6 positive celler. I tillegg undersøkes den prognostiske betydningen av PAX6 i lungekreft, sarkom og prostatakreft.

Kontaktpersoner:

Ass. Professor. Yury Kiselev, yury.kiselev@uit.no, 77646295

Professor Lill-Tove Busund, lill.tove.busund@unn.no, 776 27221


Studier som sammenligner RNA og miRNA i ferskfrosset vev og parafinstøpt materiale

Dette et pilotprosjekt som sammenligner utrykk av både RNA og miRNA i ferskfrosset brystkreftvev med utrykk i parafinstøpt materiale fra de samme pasientene. Ekspresjonsprofilen vil også bli sammenlignet med blod fra de samme pasientene. Det er viktig a vite betydningen av ulikt biologisk materiale, lagringstid og andre forhold ved biologisk materiale for å kunne sammenligne RNA/miRNA profiler

Kontaktpersoner

Masterstudent Katinka Nøstdahl, kno005@post.uit.no, 77645482

Førsteaman. Thomas Berg, thomas.berg@unn.no, 77645482

Professor Lill-Tove Busund, lill.tove.busund@unn.no, 776 27221