Prosjekter

Prosjekttittel: Vitamin D og diabetes
Prosjektansvarlig: Professor Rolf Jorde
Ansvarlig forsker: Stipendiat Moira Hutchinson

Prosjekttittel: Vitamin D og osteoporose
Prosjektansvarlig: Professor Rolf Jorde
Ansvarlig forsker: Stipendiat Guri Grimnes 

Prosjekttittel: Vitamin D og depresjon
Prosjektansvarlig: Professor Rolf Jorde
Ansvarlig forsker: Stipendiat Marie Kjærgaard

Prosjekttittel: Vitamin D og hjerte-kar sykdom
Prosjektansvarlig: Professor Rolf Jorde
Ansvarlig forsker: Stipendiat Guri Grimnes

Prosjekttittel: Vitamin D og polymorphismer
Prosjektansvarlig: Professor Rolf Jorde
Ansvarlig forsker: Rolf Jorde

Prosjekttittel: Vitamin D og fettvev
Prosjektansvarlig: Professor Rolf Jorde
Ansvarlig forsker: Rolf Jorde

Prosjekttittel: Fritt Vitamin D
Prosjektansvarlig: Professor Rolf Jorde
Ansvarlig forsker: Rolf Jorde

Prosjekttittel: Vitamin D og metabolomet
Prosjektansvarlig: Professor Rolf Jorde
Ansvarlig forsker: Rolf Jorde

Prosjekttittel: Vitamin D og proteomoet
Prosjektansvarlig: Professor Rolf Jorde
Ansvarlig forsker: Rolf Jorde

Prosjekttittel: Vitamin D og gen ekspresjon i fettvev og blod
Prosjektansvarlig: Professor Rolf Jorde
Ansvarlig forsker: Rolf Jorde

Prosjekttittel: Testosteron og koagulasjon
Prosjektansvarlig: Professor Johan Svartberg/ Professor John-Bjarne Hansen

Prosjekttittel: Androgen polymorfismer og metabolisme
Prosjektansvarlig: Professor Johan Svartberg
Ansvarlig forsker:Johan Svartberg

Prosjekttittel: Testosteron og tromboembolisk sykdom
Prosjektansvarlig: Professor Johan Svartberg                                                                                Ansvarlig forsker: Johan Svartberg

Prosjekttittel: POTA-studien. Nasjonal akromegalistudie
Prosjektansvarlig: Sven Carlsen NTNU/ Professor Johan Svartberg UNN/UiT
Ansvarlig forsker: Professor Johan Svartberg på UNN

Prosjekttittel: The Norwegian study of bone metabolism in Addisons disease
Prosjektansvarlig: Post doc Kristian Løvås UiB
Ansvarlig forsker: Johan Svartberg på UNN/UiT

Prosjekttittel: Addisons sykdom og mortalitet (nasjonal studie)
Prosjektansvarlig: Professor Eystein Husebye UiB
Ansvarlig forsker: Professor Johan Svartberg på UNN/UiT

Prosjekttittel: Diazoxid studie (nasjonal studie)
Prosjektansvarlig: Professor Valdemar Grill NTNU
ansvarlig forsker: Professor Johan Svartberg på UNN/UiT

Prosjekttittel: Vasomotor symptoms and mortality
Prosjektansvarlig: Professor Johan Svartberg

Prosjekttittel: Testosterone and psychological health
Prosjektansvarlig: Professor Johan Svartberg

Prosjekttittel: Prosjekt: BLT1 receptor på humane chondocytter, antagonister, agonister, signaltransduksjon, og endeprodukt.
Prosjektansvarlig: Overlege Yngve Figensachau

Prosjekttittel: High through-put analyse av substanser i biologisk væske basert på laserdeteksjon og suspensjons arrays.
Prosjektansvarlig: Overlege Yngve Figensachau i samarbeid med Prof. Arthur Revhaug. 

Prosjekttittel: Etablering av multiplex suspensjons arrays for porcin spesies.
Prosjektansvarlig: Overlege Yngve Figensachau

Prosjekttittel: Biomarkører i leddvæske.
Prosjektansvarlig: Overlege Yngve Figensachau i samarbeid med  1.amanuensis B. Sveinbjørsson, UiT/Karolinska Institutet, bioingeniør (M.Sci) Vivian Berg.

Prosjekttittel: Etablering av multiplex suspensjons arrays for porcin spesies.
Prosjektansvarlig: Overlege Yngve Figensachau

Prosjekttittel: Vitamin K2 og beinmasse.
Prosjektansvarlig: Forsker Nina Emaus

Prosjekttittel: Livsstil og livstidsbeintap.
Prosjektansvarlig: Forsker Nina Emaus

Prosjekttittel: Vertebrale brudd i Tromsøundersøkelsen.
Prosjektansvarlig: Forsker Nina Emaus og Svanhild Waterloo

Prosjekttittel: Fysisk aktivitet og beinhelse.
Prosjektansvarlig: Forsker Nina Emaus, Lone Jørgensen og Bente Morseth