Flytting av EUTRO til TSD

For best mulig å ivareta datasikkerhet er EUTRO anbefalt å flytte til TSD (Tjenester for Sensitive Data v/UiO).

03.02.23

Forskningsdata fra Tromsøundersøkelsen

Totalt 18 forskningsprosjekter har arkivert sine forskningsdata i EUTRO. Ett av disse prosjektene er Tromsøundersøkelsen, og du kan se en sammenfatning av data fra undersøkelsen her.

19.07.17

Hva kan gamle kirkebøker fortelle oss om folkehelsa?

Tenk, vi skal ikke lenger tilbake enn til 60-tallet, da befolkningsregistrering ble gjort ved at ildsjeler som historiker Sølvi Sogner laget håndskrevne familiekort for Rendalen prestegjeld i Østerdalen.

19.07.17

Metadatabase for nasjonale helseregistre

Vi har nå lansert metadatabasen for sentrale helseregistre i Norge. Lanseringen markerer starten på en enklere hverdag for mange forskere. I første omgang er det variabler fra to sentrale helseregistre som vil være tilgjengelig på metadatabasen: Dødsårsaksregisteret og somatikkdelen av Norsk Pasientregister.

19.07.17

Åpning av våre 3 nye kjernefasiliteter ved Helsefak (og UNN)

1. januar 2017 ble EUTRO, BioBank og Tromsøundersøkelsen etablert som nye kjernefasiliteter ved Det helsevitenskapelige fakultet. Tove Karoline Knutsen fra Arbeiderpartiets Helse- og omsorgskomité fikk æren av å klippe snora foran og erklære de nye kjernefasilitetene for åpne.

19.07.17