Nytt prosjekt:Coming of Age in Indigenous Communitites

6-7 mars 2019 ble det avholdt kick-off seminar på UiT, campus Alta.  Dette nye prosjektet, som eies av NORCE, vil fremme kunnskap om aldring, omsorg og om hva som utgjør det gode liv for hjemmeboende eldre i Sápmi og i Tayan, Taiwan. Samarbeidspartnere er UiT, Nord Universitet samt Universitetet i Helsinki. I tillegg til at vi har en vitenskapelig referansegruppe med medlemmer fra Norge, Sápmi, Canada og Taiwan var Sametingets eldreråd representert ved leder Julie Eira, både med innlegg og gode innspill. Edrerådets leder vil også i fortsettelsen være en viktig ressursperson for prosjektet. 

21.03.19