Restart: Å være digital i skole og utdanning

Kan man lære noe av å spille dataspill? Hvordan kan iPad brukes på en pedagogisk hensiktsmessig måte i grunnskolen? Har Facebook kun (en viss) underholdningsverdi, eller kan vi også dra nytte av dette i skolen? Er ungdom bevisst på egen skjermbruk og forholdet mellom skjermtid og helse? Med den økte digitaliseringa trenger vi å tenke nytt, men hvordan?

24.04.18