Hvor mange tyskere var det i Norge under krigen?

Hvor mange tyskere var det i Norge under krigen? For første gang har vi fått en samlet fremstilling i en rapport utarbeidet av Kjetil Korsnes og Olve Dybvig.

08.11.18