Gir åreforkalkning i halspulsåren økt risiko for blodpropp?

Funn fra K. G. Jebsen TREC  støtter ikke hypotesen om at åreforkalkning er en delt risikofaktor for arteriell og venøs trombose.

17.11.21

Hjerteinfarkt i familien øker din risiko for blodpropp

Familiemedlemmer deler hittil ukjente genetiske eller miljømessige risikofaktorer for blodpropp.

08.11.21

Mannen, myten, legenden: Et dypdykk i John-Bjarne Hansens karriere innen forskning

Med en grunnfilosofi som forskningssenteret er bygd på og 70 timers arbeidsuker har det som startet med en mann og en skjorte blitt et forskningsimperium. Hva har han ofret og er det noe han angrer på? Senterleder og professor John-Bjarne Hansen deler hemmeligheten til sin suksess i forskningens verden og gir oss et innblikk i hans forskningskarriere.

16.06.20

To år siden Lynn og Jacob kom til Tromsø

Til høsten er det to år siden førsteamanuensis Lynn Butler og professor Jacob Odeberg ble del av vår forskningsgruppe!

08.06.20

Bjarne går av med pensjon: – Jeg har levd et fantastisk liv, tross synlige odds mot meg

Etter over 50 år i forskningens verden pakker Bjarne Østerud sakene ned fra kontoret for siste gang. Denne sommeren er på sitt vis begivenhetsrik idet han både fyller 80 år og går av med pensjon.

05.06.20

Tran, fugler og 50-årskrisepakke: Bli kjent med PhD-kandidat Trond!

Høsten 2020 skal Trond Isaksen disputere etter fire år med spennende forskning på omega-3-fettsyrer fra fisk og tran og risiko for venøs blodpropp. Vi har spurt han litt ut om både fortiden, nåtiden og fremtiden.

03.06.20

Birgittes første år som forsker i TREC forbi – gleder seg til fortsettelsen

Straks etter at Birgitte Gladsø Tøndel ble ferdig med sin master i farmasi, entret hun forskningens verden som stipendiat i TREC. Nå har hun vært ett år i forskningsgruppa og ser tilbake på det hun har gjort så langt.

13.05.20

Carl Arne oppsummerer sitt forskerår: – Forskning lokket meg til medisinstudiet

Snart er et nytt studieår forbi, og medisinstudent Carl Arne Løchen Arnesen har tilbrakt sitt forskerår hos oss i TREC. 28-åringen kommer fra Tromsø, men har rukket å gjøre litt av hvert før han begynte som forskerlinjestudent i august 2019.

07.05.20

Forebygging av blodpropp etter protesekirurgi – er et nytt legemiddel sikrere, men like effektivt som de vi bruker i dag?

Kirurgiske inngrep gir en midlertidig økt risiko for venøs blodpropp, og forebyggende behandling med blodfortynnende medisiner brukes hos en del pasienter. En nylig publisert studie (FOXTROT-studien) har undersøkt et legemiddel med andre virkningsmekanismer enn de som brukes i dag, og resultatene tyder på at effekten og sikkerheten er omtrent lik.

22.04.20

Magnus (26) har begynt sin forskningskarriere i TREC: – Litt tungt og veldig lærerikt!

I januar begynte en av TRECs nyeste rekrutter: Magnus Sandvik Edvardsen. Han er 26 år gammel og studerer medisin, og har nå begynt på forskerlinjen. Bli bedre kjent med han i dette intervjuet!

15.04.20

To ledige stillinger: Bli forsker i TREC!

Nå har du mulighet til å bli del av vår forskningsgruppe!

08.04.20

Meet Tobias – our newest PhD student!

Meet our newest team member: Tobias! Tobias Frischmuth is 25 years old and originally from Berlin, Germany. He moved to Tromsø at the very end of January to begin his journey as a PhD student in TREC from February 2020.

01.04.20

Do all pathways lead to clotting?

Coagulation is essential to prevent blood loss at sites of vascular injury and to maintain the integrity of the circulatory system (haemostasis). However, uncontrolled coagulation may contribute to vascular occlusions with obstruction of blood flow, resulting in tissue damage. This is thrombosis. Thrombosis may occur in the veins leading to venous thromboembolism. In the western world, thromboembolic diseases remain the primary cause of morbidity and mortality. A thrombus is constituted of activated platelets, leukocytes and fibrin fibers.

20.03.20

Helle går over til “den andre siden”: Skal forske selv

Helle Jørgensen har siden begynnelsen vært del av TREC-teamet som rådgiver og administrativ koordinator. Nå tar hun steget inn i forskningens verden som forsker selv idet hun går inn i en stipendiatstilling som hun skal ta fatt på de neste fire årene.

16.03.20

Medfører nye brystkreftmedisiner økt risiko for venøs blodpropp?

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, både i Norge og på verdensbasis. De fleste med brystkreft har såkalt hormonfølsom kreft, noe som innebærer at kreftcellene stimuleres av hormoner – og derfor er hormonbehandling et viktig element i behandling av slik kreft. Omtrent en tredjedel av alle brystkrefttilfeller utvikler seg til metastatisk sykdom, det vil si at kreften sprer seg til andre deler av kroppen.

19.02.20

Kan vi utelukke lungeemboli hos flere pasienter uten bildediagnostikk?

Blodpropp i lungen (lungeemboli) er en alvorlig tilstand hvor sikker diagnostikk er viktig. En canadisk studie nylig publisert i New England Journal of Medicine testet en ny diagnostisk metode for å utelukke lungeemboli. Målet var å redusere bruken av bildediagnostikk (CT) hos polikliniske pasienter, uten å overse lungeembolitilfeller. Forskerne ønsket å få til dette via nye terskelverdier for blodprøven d-dimer, som måler nivået av en markør for venøs blodpropp.

12.02.20

Line forsvarte seg til doktorgradstittel!

I dag ble Line doktor!

07.02.20

Om tre dager disputerer Line!

På fredag er det Lines tur til å disputere! Les dette intervjuet med henne om veien hit og hva hun har forsket på!

04.02.20

Imponerte på den store dagen

Esben fullførte med glans!

31.01.20

I morgen braker det løs for Esben!

Det er duket for disputas!

27.01.20

Intervju: Neste uke disputerer Esben!

Neste uke disputerer Esben Bjøri! Det gleder vi oss til! Les intervju med han og se hva han har forsket på her!

22.01.20


God kondis – lavere risiko for blodpropp

Kvinner og menn med god kondis i forhold til alderen har lavere blodpropprisiko, viser ferske tall fra Tromsøundersøkelsen publisert i tidsskriftet Journal of Thrombosis and Haemostasis. Nå har vi enda en grunn til å holde oss aktive gjennom vinteren!

11.01.20

How does your blood vessels protect you against blood clots?

The formation of a blood clot (a thrombus) in a blood vessel disturbs the normal blood flow, and if the vessel is completely blocked it can lead to necrosis, or cell death. The platelet cells in your body play a crucial role in the formation of clots. If you are healthy, the rate between coagulation and anticoagulation is in balance. This means that, when you need clot formation, for instance if you get a small cut or a scrub wound, your blood will form a clot to stop the bleeding, but it will not form more than necessary.

11.01.20

Successful dissertation for Robin

Congratulations to dr. Robin!

17.12.19

Christmas dissertation: Robin’s big day is coming up

It’s almost Christmas, and while many are caught up the Christmas rush, 33 year old Robin Liang is preparing for her dissertation, which will take place December 17th. From February 2015 she’s been working on a research project that is now coming to an end.

14.12.19

Kan kreftpasienter behandles med blodfortynnende i tablettform?

Venøs blodpropp er en vanlig komplikasjon ved kreftsykdom, og blodfortynnende behandling hos kreftpasienter er utfordrende. Resultater fra en nylig publisert amerikansk studie taler for at nyere blodfortynnende medisiner i tablettform er et trygt behandlingsalternativ for denne pasientgruppen.

10.12.19

Lungeemboli – kreftens hemmelige følgesvenn

I Norge vil én av tre personer utvikle kreft før fylte 75 år, og de siste årene har det vært en årlig økning i krefttilfeller på 2% (kreftregisteret.no). Dermed vil folk flest være berørt av sykdommen, enten ved man selv er pasient, nær pårørende eller kjenner noen som er syk. Mange personer som har opplevd kreft vet at det ikke er bare er sykdommen i seg selv de må hanskes med, men også en eller flere komplikasjoner av ulik alvorlighetsgrad. Én slik komplikasjon er dannelse av venøs blodpropp.

28.11.19

Kreft og blodpropp; Hvem bør få blodfortynnende behandling?

Risiko for venøs blodpropp er 4-7 ganger økt som følge av kreft, og kreftrelatert blodpropp er den nest hyppigste dødsårsaken hos kreftpasienter, etter kreften i seg selv. Blodfortynnende behandling kan forhindre blodpropp, men øker samtidig blødningsrisikoen, særlig hos kreftpasienter. Det er per i dag uklart hvem som bør få forebyggende behandling med blodfortynnende. En gruppe amerikanske forskere har nylig belyst viktige tidsperioder og faktorer forbundet med økt risiko for kreftrelatert blodpropp.

20.11.19

Non-invasive radiotracers: A new detection method for acute thrombosis?

Heart attack, stroke and blockage of veins are responsible for a quarter of annual deaths worldwide. Common to all those conditions is the development of a blood clot (thrombosis) in the blood vessels before the event occurs. The current detection methods for thrombosis are catheterization, computer tomography, ultrasound and magnetic resonance imaging (MRI). These techniques sometimes fail to detect the clot or incorrectly identify a clot where there is none present, especially in the cases of sudden events.

13.11.19

Nå er Trond doktor doktor!

Vi avslutter uka på best mulig vis!

01.11.19

I morgen disputerer Trond Børvik!

I morgen, fredag 1. november, disputerer Trond Børvik! Han er lungelege, og tittel på hans avhandling er «Impact of Chronic Obstructive Respiratory Disease (COPD), respiratory symptoms and oxygen saturation on the risk of incident venous thromboembolism (VTE) and VTE-related mortality in a general population».

01.11.19

Sofia (26) kunne dødd av blodpropp i lungen – i dag forsker hun for å løse blodproppgåten

Sofia Öling var bare 23 år gammel da hun ble rammet av lungeemboli – en potensielt dødelig tilstand. Hvorfor hun, en ung og frisk kvinne uten noen åpenbare risikofaktorer, fikk blodpropp, fikk hun aldri svaret på.

25.10.19

NRK: Radioinnslag om verdens blodproppdag

Hør om verdens blodproppdag på radioen!

25.10.19

iTromsø-oppslag: Advarer mot enkelte p-piller

Les hva professor og nestleder i TREC, Sigrid Brækkan, sier om p-piller og risiko for blodpropp i avisa iTromsø.

25.10.19

Nordlys-oppslag: Sofia hadde kjent seg forkjølet en tid. Sannheten var en ganske annen: – Fryktelig skremmende opplevelse

Hos mediehuset Nordlys kan du lese om vår stipendiat, som fikk blodpropp i lungene.

25.10.19

Takk for oppmøte på verdens blodproppdag!

Markeringen av verdens blodproppdag ble en suksess.

24.10.19

Vi markerer verdens blodproppdag!

Søndag 13. oktober er det verdens blodproppdag! Det markerer vi kl. 14.15 lørdag 12. oktober på Tromsø Kulturhus. Tema i år er p-piller og risiko for blodpropp. Kom og hør dyktige foredragsholdere og hør Inger-Heidi Brindley Kjærvik, som har hatt blodpropp, fortelle om sykdommen.

24.10.19

Blodproppkonferanse i Glasgow

Vi har vært på tur i utlandet.

24.10.19

Meet our researcher Omri!

Last year, in mid-October, researcher Omri Snir joined TREC. The 42 year old is originally from Israel and has been living and working in Tromsø the past year.

19.09.19

Bør acetylsalisylsyre brukes mot blodpropp etter kne og hofteoperasjoner?

Noen operasjoner innebærer større risiko for venøs blodpropp enn andre, og da får man ofte blodfortynnende medisiner i etterkant. Etter større operasjoner i kne og hofte er det vanlig å gi medikamentet heparin i cirka 10 dager etterpå. Det er vist at uten slik medisin ville så mye som 4-5 % av operasjonene være fulgt av blodpropp, noe som er en alvorlig komplikasjon. Ved å gi heparin reduseres risikoen til nær 1 %. Det er vel og bra, men det beste hadde vært om den siste prosenten også slapp unna. Dessverre har blodfortynnende medisiner potensielt livsfarlige bivirkninger, der den mest fryktede er blødning. Derfor er doseringen av slike medisiner etter operasjoner en krevende vitenskap.

04.09.19

Kan sykehusinnleggelse utløse blodpropp?

Venøs blodpropp, forkortet VTE, er en samlebetegnelse for blodpropp i kroppens dype venesystem, og oppstår hovedsakelig i beina og lungene. Opp mot 60 % av alle tilfeller av VTE oppstår i relasjon til sykehusinnleggelse, det vil si under oppholdet eller opp mot 90 dager etter, hvilket gjør VTE til en ledende dødsårsak i sykehus.

29.08.19

Akutt hjerteinfarkt er en trigger for venøs blodpropp, men sammenhengen drives i stor grad av tilleggsrisikofaktorer

I en ny studie har vi undersøkt rollen til akutt hjerteinfarkt som trigger for venøs blodpropp. Studien er publisert i tidsskriftet Thrombosis and Haemostasis, og her kan du lese et sammendrag av resultatene.

22.08.19

Kan gener forklare sammenhengen mellom familiær opphopning av hjerteinfarkt og blodpropp?

familier får en opphopning av hjerte- og karsykdommer. Kanskje har du selv opplevd å bli spurt om noen i din familie har hatt hjerteinfarkt eller slag når du har kommet på sykehus? Det er usikkert hva som gir denne opphopningen av hjerte- og karsykdom i visse familier, men en regner med at gener og livsstil spiller en viktig rolle. De senere årene har vi sett at familiær opphopning av hjerteinfarkt også gir økt risiko for venøs blodpropp, som er en samlebetegnelse for dyp venetrombose og lungeemboli. 

15.08.19

A new-found link between coagulation and inflammation?

Humans have two very important defense systems. The coagulation system, that forms a clot of blood after wounding to stop bleeding, and the immune system, that defends us against invaders such as viruses and bacteria. In mammals those systems are separated while they are combined in ancient animals, such as the star fish.

17.07.19

TREC er i Australia!

De siste fem dagene har TREC vært i Australia på kongress og representert forskningsgruppa og presentert vår nyeste forskning på best mulig vis. Det er “Congress of the International Society of Thrombosis and Haemostasis” (ISTH), som i år ble avholdt i Melbourne, Australia, 6.-10. juli. Den samlet i overkant av 5.000 deltakere fra hele verden. ISTH er en internasjonal kongress som vanligvis samler bortimot 10.000 deltakere som TREC har tradisjon for å delta på.

11.07.19

John-Bjarne takkes av fra europeisk organisasjon

De siste fem årene har senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, hatt verv i EHA: The European Hematology Association. Nå takkes han av etter en årrekke med viktig arbeid.

07.07.19

Nå er Birgit doktor!

Etter strålende forsvar av avhandlingen sin kan Birgit endelig kalle seg doktor!

28.06.19

Spennende planer for verdens blodproppdag

Forrige uke møttes TRECs råd for brukermedvirkning for å diskutere hvordan vi skal gjøre markeringen av verdens blodproppdag så relevant og spennende som mulig denne høsten.

20.06.19

Om to uker disputerer Birgit!

Om to uker står Birgit Småbrekke (26) ved podiet på medisin- og helsefagbygget ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Da skal hun nemlig forsvare sin avhandling og vise seg verdig en doktorgrad.

14.06.19

Immunceller bidrar i utviklingen av blodpropp

Dyp venetrombose er en type blodpropp som oppstår i de dype venene, oftest i beina. I noen tilfeller kan blodproppen løsne og vandre til lungene, hvor den kan gjøre stor skade og i verste fall føre til død. Det er derfor viktig å avdekke hvilke mekanismer i kroppen som fører til dannelse av blodpropp slik at man kan gjøre forebyggende tiltak og finne bedre behandlingsmetoder. En nylig publisert artikkel viser hvordan immunceller kan spille en viktig rolle på bakgrunn av at de bidrar til dannelsen av blodpropp.

 

06.06.19

Fridtjof på samarbeidsbesøk i Fredrikstad

TREC har mange nasjonale og internasjonale samarbeid, og i løpet av våren har vi vært på flere besøk hos en av våre samarbeidspartnere på Sykehuset Østfold.

30.05.19

Suksess med personlige presentasjoner på TREC-seminar

Torsdag 09.05.19 var datoen for vårt årlige vårseminar på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

27.05.19

Se video fra vårens TREC-seminar!

Vi har laget en liten film fra årets vårseminar - den kan du se her!

15.05.19

Marika ble den heldige vinneren av vår påskekonkurranse!

Marika Fjellberg Moldenæs vant vår påskekonkurranse! Les om de viktigste symptomene på venøs blodpropp i beina og i lungene her!

23.04.19

Påskekonkurranse: Vinn et påskeegg

I anledning at påsken nærmer seg har vi en konkurranse på våre Facebook-sider. Kjenner du ett eller flere symptomer på venøs blodpropp? Gå inn på Facebook-siden vår og legg igjen en kommentar på posten vår! Vi trekker en vinner 15. april blant de med riktig svar som får et påskeegg fylt med godteri!

08.04.19

I dag ble Ina doktor!

Tirsdag 2. april 2019 ble datoen Ina Isabella Høiland skulle få sin doktorgradstittel. 

02.04.19

I morgen disputerer Ina!

I morgen, tirsdag 2. april, disputerer Ina Isabella Høiland.

01.04.19

Hormone replacement therapy and risk of venous blood clots

Hormone replacement therapy is a treatment used to relieve symptoms related to the menopause. Former studies have shown that hormone replacement therapy is associated with risk of venous blood clots; however, the risk may vary depending on the type of hormone replacement therapy used. A study recently published from the United Kingdom provides a more detailed picture of the blood clot risk for different hormone replacement therapy preparations. According to the authors, the study results can help clinicians and women make treatment choices.

27.03.19

MiRNA signature in extracellular vesicles of ALS patients

The potential of microRNAs (miRNAs) and extracellular vesicles (EVs) as biomarkers for venous thromboembolism (VTE) and their possible roles in disease pathogenesis are studied in the field of thrombosis, as well as by researchers in TREC. Saucier et al. studied similar questions in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and reported a series of differentially expressed miRNAs that were detected in circulating plasma EVs in comparison with healthy subjects. The potential target genes of such miRNA and the use as biomarkers for prediction of ALS were examined.

21.03.19

Kan kolesterolsenkende behandling gi mindre blodpropp?

Ved behandling og forebygging av venøs blodpropp bruker man vanligvis blodfortynnende medisiner. Problemet med denne typen legemiddel er økt risiko for blødning, og derfor behandles de fleste pasientene bare de første 3-12 månedene etter en blodpropp, når risikoen for tilbakefall er størst. I en nyere studie fra Nederland undersøkes det om statinbehandling har en effekt på blodets evne til å levre seg. Forskerne tenker at i så fall vil statiner kunne gis som et supplement til pasienter etter at behandlingen med blodfortynnende medisin er avsluttet.

15.03.19

Curious and nerdy: Meet PhD student Eike Struck (32)

About a year ago, 32 year old Eike Struck started working as a PhD student in TREC. It wasn’t until September this fall, however, that he moved to Tromsø and got installed in the office at University of Tromsø – The Arctic University of Norway. Find out what his projects are about and what it’s like to be a part of TREC in this interview!

28.02.19

Medieoppslag: Den prisvinnende forskeren Sigrid Brækkan (38) er ansatt som professor (Nordlys og Fremover)

Både avisa Fremover og avisa Nordlys har skrevet om at Sigrid Brækkan (38) har blitt professor. Det er en svært gledelig nyhet, og du kan lese intervju med Sigrid enten på våre nettsider, eller hos de aktuelle mediene (se linker her).

20.02.19

Sigrid Brækkan (38) har blitt professor!

Denne uken fikk vi gladnyheten om at vår egen Sigrid Brækkan har fått opprykk som professor! Dermed ble det selvsagt markering på TREC i god stil!

15.02.19

Valg av blodfortynnende medisin – en sammenligning av to varianter

En ny amerikansk observasjonsstudie har sammenlignet to typer direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK), populært kalt blodfortynnende medisiner. Funnene tyder på at medikamentet apixaban muligens er noe mer effektivt og tryggere enn rivaroxaban i behandlingen av venøs blodpropp.

07.02.19

Ett år som stipendiat i TREC: Bli kjent med Marthe!

Krise på ski, positiv og ærlig, ifølge seg selv – i morgen er det ett år siden Marthe Norreen Thorsen begynte som stipendiat i TREC. Hun er 32 år gammel og kommer fra Sandefjord. I august flyttet hun fra Sverige til Tromsø for å prøve å løse blodproppmysteriet i Nordens Paris.

31.01.19

A new prediction model for development of venous thromboembolism in cancer patients?

Cancer patients have a high risk of developing venous thromboembolism (VTE), especially in the first 6 months after diagnosis. The risk of VTE can be greatly reduced using anticoagulants to prevent thrombosis, but this treatment brings a high risk of bleeding. This makes it difficult to determine whose risk of thrombosis is greater than the risk of bleeding. 

24.01.19

Nye blodfortynnende medisiner også for kreftpasienter?

Studie fra Canada tester ut ny medisin for å forebygge blodpropp hos kreftpasienter.

 

18.01.19

Personer med tidligere blodpropp har økt risiko for tilbakefall ved gipsbehandling

Venøs blodpropp er en vanlig og potensielt livsfarlig tilstand der det dannes en blodpropp i de dype venene, oftest i beina. Opp mot 30 % av alle som har hatt venøs blodpropp opplever å få tilbakefall av blodpropp i løpet av livet. Behandling med gips øker risikoen for førstegangs blodpropp, men risikoen for tilbakefall er som oftest lav etter at gipsen er fjernet.

10.01.19

Nye funn viser assosiasjon mellom genvariant og økt risiko for venøs blodpropp

I en nyere studie fra 2018, tyder funnene på at det potensielt kan være andre genetiske faktorer enn de som allerede er kjent som også kan påvirke risikoen for venøs blodpropp.

07.01.19

Hurra for doktor Ludvig!

Onsdag 12. desember 2018 ble datoen Ludvig Balteskard Rindeskulle få sin doktorgradstittel. Etter strålende innsats og hard arbeid hele veien, kan han nå kalle seg for doktor. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre!

12.12.18

I morgen disputerer Ludvig!

I morgen, onsdag 12. desember 2018, disputerer Ludvig Balteskard Rinde! Prøveforelesning foregår kl. 10.15 og presentasjon og forsvar av avhandling kl. 12.15 på Auditorium Cortex, MH-vest på UiT Norges arktiske universitet.

11.12.18

Forskerlinjeeksamen vel overstått for Håkon og Esben

Forskerlinjestudentene Håkon Sandbukt Johnsen og Esben Bjøribesto i dag sine forskerlinjeeksamener med glans. Det er stor stas som vi selvsagt markerer på TREC!

10.12.18

Endelig Ludvigs tur til å disputere!

For bare få måneder siden var Ludvig Balteskard Rinde (27) ferdig på medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). Neste uke skal han forsvare sin avhandling og vise seg verdig for en doktorgrad.

06.12.18

Kan en blodprøve alene utelukke blodpropp i leggen?

Vanligvis diagnostiseres eller utelukkes blodpropp i leggen ved hjelp av klinisk undersøkelse (en undersøkelse av kroppen som legen utfører) og en blodprøve. Forskere ved Sykehuset Østfold har undersøkt om blodprøven som tas alene er nok til å utelukke blodpropp.

14.11.18

John-Bjarne på Kairo-kongress

Denne høsten har TREC vært representert på flere kongresser og møter. En av kongressene vi har deltatt på, er den tredje EHA-HOPE-kongressen som ble avholdt i Kairo i slutten av september. 

12.11.18

Hvordan påvirker fysisk aktivitet risikoen for blodpropp?

Det er godt kjent at regelmessig fysisk aktivitet er et viktig grunnlag for god helse og kan redusere risikoen for blant annet hjerteinfarkt, hjerneslag og noen krefttyper. Forskning på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og venøs blodpropp er ikke like entydig, og mer kunnskap er nødvending før man kan si om fysisk aktivitet påvirker risikoen for venøs blodpropp eller ikke. Vi i TREC har i to ferske publikasjoner sett nærmere på dette temaet.

06.11.18

To TREC-forskere fikk priser for sin forskning!

Stipendiat Ina Isabella Høiland og forskningsassistent Ellen-Sofie Hansen fikk tildelt "Young Investigator Award" for å ha sendt inn abstrakt som ble rangert blant de 20 beste på ECTH-kongressen 2018.

31.10.18

TREC på kongress i Frankrike: De unge forskerne fikk prøve seg

Forrige uke, 24.-26. oktober, deltok TREC på ECTH-kongressen i Marseille, Frankrike. ECTH står for European Congress on Thrombosis and Haemostasis og er en europeiske kongress om venøs blodpropp og blødningsstans som avholdes annethvert år. 2018 er den andre gangen kongressen gjennomføres. Der deltok omtrent 1000 forskere fra ulike steder i Europa, og TREC var også denne gangen sterkt representert på kongressen.

29.10.18

Ludvig disputerer knappe seks måneder etter endt medisinstudie

I vår ble Ludvig Balteskard Rinde (27) uteksaminert fra medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT). Nå, bare noen måneder etter å ha fullført studiet og fått sin legetittel, gjør han seg klar til å disputere.

18.10.18

Inger-Heidi Kjærvik og Jens Johan Hjort deler sine pasienthistorier i media

Venøs blodpropp er en alvorlig og svært vanlig sykdom som rammer mange. To som har hatt blodpropp er Jens Johan Hjort og Inger-Heidi Kjærvik. De ønsker å bidra til å spre kunnskap om blodpropp og stilte derfor opp i anledning Verdens blodproppdag i media for å dele sine historier i håp om at flere skal bli oppmerksomme på symptomer og tegn på blodpropp. Du kan lese nyhetssakene om dem her.

16.10.18

Vellykket TREC-seminar for niende gang

Årets TREC-seminar på Sommarøy var fokusert både på et tilbakeblikk på hva som har vært, og planer for tiden som kommer.

16.10.18

Fantastisk oppslutning på Verdens blodproppdag!

Lørdag 13. oktober, på Verdens blodproppdag, holdt vi en sesjon på Driv om venøs blodpropp der folkeopplysning var målet. Det var stinn brakke og god respons blant de som møtte opp for å å høre om Jens Johan Hjorts historie om da han hadde blodpropp og førsteamaneuensis Sigrid Brækkans infoforedrag om risikofaktorer for blodpropp.

16.10.18

Åpent foredrag på Lørdagsuniversitetet: Venøs blodpropp – kan det ramme meg?

Lørdag 13. oktober er verdens blodproppdag og vi markerer selvsagt dagen med både stand på Jekta og foredrag på Driv! Kom og hør Jens Johan Hjort fortelle om da han ble rammet av blodpropp og førsteamanuensis Sigrid Brækkan fortelle om kropp og propp!

12.10.18

A simple strategy to prevent post thrombotic syndrome?

The formation of a venous blood clot in the deep veins of the body is a common condition in the general population that is associated with a serious complication known as “post thrombotic syndrome”. Currently, there is no cure for the post thrombotic syndrome; therefore, prevention of this complication is very important. A recent study from the Netherlands presents a promising and simple strategy to prevent the post thrombotic syndrome based on compression therapy applied to the legs.

03.10.18

Birgit Småbrekke trår inn i stipendiatenes rekker

Fra forskerlinjestudent til stipendiat – etter å ha fullført medisinstudiet og forskerlinjen i vår, trår Birgit Småbrekke (26) nå inn i stipendiatenes rekker. Tromsø-jenta har vært del av TREC siden hun startet på forskerlinjen høsten 2014 og skal nå bruke et år på å ferdigstille doktorgradsarbeidet.

26.09.18

Er det sammenheng mellom alkohol og risikoen for å få blodpropp?

Hva du velger å spise og drikke vil påvirke deg, men i hvilken grad kan slike livsstilsfaktorer relateres til sykdom? I en nyere studie tar forskere ved Harvard i USA for seg nettopp sammenhengen mellom alkoholkonsum og risikoen for å få blodpropp i lungene. Forskerne testet om det var hold i hypotesen deres om at det å drikke litt alkohol jevnlig ville være forbundet med lavere risiko for å utvikle blodpropp.

21.09.18

Fridtjof Rinde (22) i gang som forskerlinjestudent på TREC!

Ny høst betyr nye medarbeidere på TREC, og for én måned siden begynte Fridtjof Rinde (22) som forskerlinjestudent hos oss. Fridtjof er en Tromsø-gutt og begynte høsten 2015 å studere medisin ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).

13.09.18

Sigrid Brækkan har uteksaminert sin første PhD-kandidat!

Onsdag 29. august disputerte Nadia Arshad med avhandlingen “Venous thromboembolism: Incidence, recurrence and mortality” etter fire år som stipendiat ved TREC. Hun har blitt fulgt opp av Sigrid Brækkan, som har vært hennes hovedveileder. Det var dermed en stor dag for Sigrid også, som fikk uteksaminert den første PhD-studenten hun har vært hovedveileder for.

05.09.18

Nå er Nadia doktor!

Vi ønsker henne lykke til videre!

30.08.18

I morgen disputerer Nadia!

Hun skal forsvare avhandlingen “Venous thromboembolism: Incidence, recurrence and mortality”.

28.08.18

Nadia's big day is coming up

In less than two weeks, it’s Nadia Arshad's turn to defend her thesis. After four years, she’s looking forward to finishing up her work, getting her PhD degree and setting off to new horizons.

18.08.18

Prestisjetung utnevnelse til ny TREC-ansatt

I høst tiltrer Lynn Butler i en stilling som førsteamanuensis ved K.G. Jebsen TREC. Hun har allerede fått en prestisjetung utnevnelse fra Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM).

05.07.18

John-Bjarne og Sigrid presenterte på kongress for 12.000 forskere

For to uker siden var senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, og nestleder, førsteamanuensis Sigrid Brækkan, på konferanse i Sverige. Der presenterte de forskning for 12.000 kongressdeltakere.

28.06.18

Doktorgradrekord på TREC – ni disputaser på ett år

Det har vært travle tider på TREC: Denne våren har fem stipendiater tatt doktorgrad. Fire av dem har disputert i løpet av en tidsperiode på tre uker, og tre av dem i løpet av åtte (!) dager. – Sannsynligvis UiT-rekord, sier Anne Husebekk, rektor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).

21.06.18

Nå er Gro doktor!

Vi er glade og stolte og ønsker lykke til videre!
 

18.06.18

I morgen disputerer Gro!

Den fjerde og siste disputasen før sommeren er det Gro Grimnes som har! Hun skal forsvare avhandlingen "Infection, inflammation, and risk of venous thromboembolism".

17.06.18

Disputerer etter tre år som stipendiat

Den fjerde og siste disputasen før sommeren er det Gro Grimnes som har! Gro er lege på infeksjonsavdelingen på UNN og har i løpet av bare tre år klart å gjøre et forskningsarbeid verdig en doktorgrad. På mandag skal hun presentere og forsvare det hun har funnet ut av.

14.06.18

Nå er Trygve doktor!

Det er med stor glede og stolthet at vi kan formidle at Trygve har fått sin doktorgrad! 

11.06.18

I  morgen disputerer Trygve!

I morgen disputerer vår stipendiat Trygve Sølberg Ellingsen! Han skal forsvare avhandlingen “Red cell distribution width and risk of venous thromboembolism”.

10.06.18

Trygves fjerde og siste artikkel publisert

Stipendiat Trygve Sølberg Ellingsen jobber i disse dager med å ferdigstille doktorgradarbeidet og fikk nettopp den gledelige nyheten om at hans fjerde og siste artikkel nå er publisert i tidsskriftet Blood Advances.

06.06.18

Trygve skal i ilden: – Deilig å disputere

Det er travle tider på TREC: I løpet av tre uker har vi fire stipendiater som skal disputere. Nestemann ut i disputas-maratonet er Trygve Sølberg Ellingsen, som om halvannen uke skal presentere og forsvare forskningen han har jobbet med de siste fem årene.

31.05.18

Nå er Jostein doktor!

Endelig er den store dagen her!

28.05.18

I morgen disputerer Jostein!

I morgen disputerer vår stipendiat Jostein Lappegård! Han skal forsvare avhandlingen “Red Cell Distribution Width (RDW) and future risk of arterial cardiovascular diseases”. 

27.05.18

Disse tre skal gjøre TREC bedre

Visste du at TREC har et råd bestående av Jens Johan Hjort, Inger-Heidi Kjærvik og Tove Skjelbakken? De gir oss innspill på hvordan vi kan bli bedre på å jobbe for våre brukere - altså pasienter og leger, som er de som drar nytte av vårt arbeid.

16.05.18

Josteins disputas rett rundt hjørnet!

Om litt over to uker står Jostein Lappegård klar til å forsvare sin avhandling på den store disputasdagen. Da skal han forsvare avhandlingen sin ved navn "Red Cell Distribution Width (RDW) and future risk of arterial cardiovascular diseases".

10.05.18

Benedikte og John-Bjarne presenterer TREC-forskning i Italia!

Forrige helg var forskerlinjestudent Benedikte Paulsen og senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, på konferanse i Italia. Der presenterte de forskning fra TREC som omhandler kreft og blodpropp.

19.04.18

iTromsø: Hver time får en person blodpropp i Norge – det skal forskere nå finne årsaken til

avisa iTromsø kan du lese om million-bevilgningen vi fikk av Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) og UNN HF/Helse Nord. Der står det også litt om hva vi har gjort de siste fire årene – blant annet har vi publisert rundt 200 artikler og hatt 18 stipendiater hos oss som alle har tatt doktorgrad.Link til saken er her: Hver time får en person blodpropp i Norge – det skal forskere nå finne årsaken til

13.04.18

18 millioner til TREC for å løse forskningsmysterium

Det er med stor glede vi kan meddele at UiTs forskningssenter for blodpropp, TREC, har fått bevilget 18 millioner kroner for å avdekke sannheten om hva som egentlig gir blodpropp. Det ble markert på universitetet onsdag 11. april.

12.04.18

God påske fra TREC!

Vi ønsker alle en riktig god påske med denne noe forenklede illustrasjonen av hvordan blodplater går sammen for å danne en blodpropp! Du kan lese mer om propp og kropp på våre nettsider – vi har blant annet laget en blodproppordbok og har også info om risikofaktorer, symptomer på blodpropp og tiltak man kan gjøre selv for å forebygge blodpropp. Sjekk det ut her: Fakta opp blodpropp.

Illustrasjon fra http://theawkwardyeti.com/ .

28.03.18

Lungelege Trond Børvik returnerer til TREC!

For noen uker siden returnerte lungelege Trond Børvik til TREC for å jobbe med sin doktorgrad etter å ha jobbet en periode på UNN. Hva han forsker på og hvordan han egentlig tilbringer dagen på TREC-kontoret kan du lese om i dette intervjuet – besvart og sitert på hans egen dialekt, til ære for Ankenes-væringen selv!

22.03.18

Har lest millioner av artikler og skrevet flere hundre publikasjoner: Dette er Bjarne Østerud

For 50 år siden startet Bjarne Østerud (77) sin karriere innen forskning. I dag, 221 publikasjoner (PubMed) og millioner av leste artikler senere, er han fortsatt i full sving på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), hos oss på TREC.

01.03.18

Full rulle på TREC-seminar

Torsdag 22. februar 2018: I dag var det endelig duket for denne vinterens TREC-seminar! Med et program spekket av fagpresentasjoner etterfulgt av innspill, spørsmål og diskusjoner var det en innholdsrik dag på Linken ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT).

23.02.18

Fortiden, fremtiden og OL i #PyeongChang2018

I møte med tiden har mennesket to valg. Det ene er fremtiden, som forutsetter å henge med i nåtiden – i dette tilfellet de olympiske vinterlekene i Pyeongchang. Mens det i disse dager heies høylytt på norske idrettsutøvere i TRECs fellesområde når det er matpause, sitter jeg i stedet på plassen min inne på kontoret. Det blir glassklart: Jeg henger ikke med i vinteridrett, og mitt >90% ubesvarte skjema i tippekonkurransen blir ledd høyt av i lunsjen.

19.02.18

Ulik blodcellestørrelse gir risiko for blodpropp uavhengig av kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag

Forskere ved K.G. Jebsen Senter for Tromboseforskning (TREC) og andre forskningsgrupper har tidligere funnet en sammenheng mellom ulik blodcellestørrelse og risiko for blodpropp. Stor variasjon i blodcellestørrelse er også vist å gi økt risiko for kreft, hjerteinfarkt og hjerneslag, som alle gir økt risiko for blodpropp. I en nylig publisert studie fra TREC undersøkte vi derfor om sammenhengen mellom ulik størrelse på de røde blodcellene og risiko for venøs blodpropp kunne forklares ved at pasientene først utviklet kreft, hjerteinfarkt eller hjerneslag, som i neste rekke forårsaket blodproppen. Med andre ord, kan utvikling av disse andre sykdommene forklare sammenhengen mellom ulik blodcellestørrelse og risiko for blodpropp?

07.02.18

Hospitalization with acute infection increases the risk of venous thromboembolism

In a recently published study, we found that acute infection in hospitalized patients is a strong trigger for venous thromboembolism. The risk of venous thromboembolism increases even more if infection and immobilization co-exist.

05.02.18

Medieoppslag: Infeksjon øker risikoen for blodpropp viser ny studie (NRK Troms)

På nettsidene til NRK Troms kan du lese om vår nyeste studie, som viser at infeksjon øker risikoen for blodpropp under sykehusinnleggelse (03.02.2018).

04.02.18

Infeksjoner under sykehusopphold øker risikoen for blodpropp

Ny TREC-studie: Pasienter innlagt på sykehus med infeksjon har 11 ganger økt risiko for å få blodpropp, og risikoen øker ytterligere dersom pasienten i tillegg er immobilisert.

04.02.18

Halvveis i stipendiatåret: Bli kjent med vår PhD-student, Jostein

Denne høsten begynte Jostein Lappegård som stipendiat ved TREC etter å ha fullført medisinstudiet og gått forskerlinja parallelt på universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT). 27-åringen flyttet fra hjembyen Bodø for snart åtte år siden for å forfølge sin yrkesdrøm om å bli lege og har vært i TREC de siste fem årene. Men hvem er egentlig Jostein? Les intervjuet med han for å finne ut mer om han og om det løpet han har valgt å gå!

04.02.18

Nå har Lars blitt doktor!

Lars Daae Horvei gjennomførte disputasen sin i dag med glans. Vi er stolte og ønsker han lykke til videre!

04.02.18

I morgen disputerer Lars!

I morgen disputerer vår stipendiat Lars Daae Horvei! Han skal forsvare avhandlingen ”Obesity, body height and risk of venous thromboembolism”.

17.01.18

Disputerer: Denne uka blir Lars Daae Horvei (33) doktor

Førstkommende torsdag står Lars Daae Horvei klar til å presentere og forsvare sin avhandling. 33-åringen har studert medisin i sin fødeby på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) der han ble ferdigutdannet i 2010. Nå er han i spesialisering for å bli lege i blodsykdommer, og snart er han også offisielt doktor.

15.01.18

Medieoppslag: Myggstikk var livsfarlig blodpropp

På NRKs nettsider kan du lese om Viktoria (21), som trodde hun hadde et myggstikk på leggen. Det viste seg å være en blodpropp og kunne potensielt sett vært livsfarlig.

10.01.18

Økende forekomst av blodpropp: Stadig flere nordmenn rammes

Nye tall fra Tromsøundersøkelsen viser at forekomsten av blodpropp har økt med 27 % de siste 15 årene. Det er en bekymringsverdig trend da blodpropp er en alvorlig og potensielt dødelig sykdom med mulige komplikasjoner i ettertid.

05.01.18

På siste etappe av doktorgradarbeidet: Møt vår stipendiat, Trygve

For litt over syv år siden flyttet Trygve Sølberg Ellingsen fra lille Malvik, like utenfor Trondheim, nordover til Tromsø for å studere medisin på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. I dag er 28-åringen bare måneder fra å ha en doktorgrad i hånden. Bli kjent med Trygve og les om hans reise fra tilflyttet medisinstudent til stipendiat i TREC her!

05.01.18

Ludvig og Birgit med strålende forskerlinjeeksamener!

Forskerlinjestudentene Ludvig Balteskard Rinde og Birgit Småbrekke besto i dag sine forskerlinjeeksamener med glans – en stor dag som vi selvsagt markerer med kaffe og kaker sammen med familie, venner og kollegaer av de dyktige kandidatene!

05.01.18

Slik driver vi med forskningsformidling

For snart ett år siden bestemte TREC seg for å satse ytterligere på forskningsformidling og ansatte dermed en journalist i deltidsstilling. Du kan møte pennen bak bloggen, medisinstudent og journalist Dana Meknas, her, samt lese mer om hvorfor og hvordan TREC satser på forskningsformidling!

05.01.18

Denne prestisjefylte prisen har fire Harvard-forskere fått – nå overrekkes den en TREC-forsker!

Rigshospitalet i København gir i 2017 den internasjonale KFJ-forskningsprisen til professor Tom Eirik Mollnes. Det er den høyeste forskningsprisen det danske rikshospitalet deler ut og er en enorm anerkjennelse. Tom Eirik er assosiert samarbeidspartner i TREC og er professor ved universitetet i Tromsø og vi er veldig stolte over at han er valgt ut til å motta denne prisen!

05.01.18

Debuterte i bedriftsfotballturnering – vant med 33 mål

Denne fredagen debuterte TREC innen bedriftsfotballen! Det ble en sterk debut med seier i alle kampene og målfest med totalt 33 mål scoret av guttene i rødt. Full pott og kjempesuksess for TREC-gjengen!

05.01.18

Gir åreforkalkning økt risiko for blodpropp?

I en ny studie, basert på tall fra Tromsøundersøkelsen, har vi undersøkt om det er en sammenheng mellom åreforkalkning og risiko for venøs blodpropp. Vi har også sett på om selve dannelsen og veksten av plakkene påvirker risikoen. Resultatet av studien kan du lese her, og den vil også publiseres i en av de kommende utgavene av tidsskriftet Journal of Thrombosis and Haemostasis (JTH).

05.01.18

Disse svarte riktig på quiz og vant gavekort! Se svarfasiten her!

Flere hundre svarte på vår blodproppquiz i anledning verdens blodproppdag fredag 13. oktober. Vi sto på stand både på Jekta Storsenter og på universitetet, og av alle som svarte riktig på quizzen vår, har vi trukket tre vinnere. De heldige får et gavekort hver på 500 kroner fra Jekta. Se hvem som vant her!

05.01.18

Medieoppslag: Slår blodproppalarm

I avisen i dag (18.10.17) kan du lese om hvor viktig det er å kjenne igjen symptomene på blodpropp og at det faktisk er mye vanligere enn det folk flest tror.

05.01.18

Se markeringen av verdens blodproppdag!

Hurra for verdens blodproppdag (13. oktober)! Vi takker alle som kom på foredrag og var innom standene våre! Du kan se noen av bildene fra dagen her. Vinnerne av blodproppquizzen annonseres på mandag.

05.01.18

Slik markerer vi verdens blodproppdag – kom på stand og foredrag!

Fredag 13. oktober er verdens blodproppdag og den skal vi markere! Bli med på åpent foredrag om blodpropp eller besøk oss på stand på Jekta Storsenter eller på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (Lysgården, MH-bygget) for å få vite mer om blodpropp og ha mulighet til å vinne et gavekort fra Jekta!

05.01.18

John-Bjarne på tur: Var førsteopponent i Danmark

For to uker siden var senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen, på reise i Danmark for å være førsteopponent i en doktorgrad i Aarhus. Doktorgradkandidaten forsvarte en avhandling som tok for seg sammenhengen mellom hjerteinfarkt og hjernesykdommer. Kandidaten fant blant annet at hjerteinfarkt hadde en beskyttende effekt på utviklingen av Alzheimers sykdom.

 

05.01.18

Åpent foredrag på verdens blodproppdag fredag 13. oktober!

Visste du at hver time er det noen som blir rammet av blodpropp? Kom på foredrag på verdens blodproppdag, fredag 13. oktober, og hør dyktige førsteamanuensis Sigrid Brækkan fortelle mer om kropp og propp på en enkel og lettfattelig måte!

05.01.18

Møt vår nye forskerlinjestudent: Joakim!

Denne høsten har vi fått en ny forskerlinjestudent: Joakim Sejrup! Han er allerede godt i gang med arbeidet og gleder seg til veien videre. Bli bedre kjent med han, få et innblikk i forskerlinjelivet og få noen gode råd fra han i dette intervjuet!

 

05.01.18

Se bilder fra seminaret på Sommarøy!

Forrige uke, 21.-22. september, hadde vi seminar på Sommarøy! Det er viktig for at forskerne i TREC skal kunne holde seg faglig oppdatert på forskningsarbeidet til de andre i gruppa, men også for trivselen og det sosiale miljøet. Her kan du se noen bilder fra turen!

05.01.18

Fra USA til Sommarøy for å delta på TREC-seminar

De to siste dagene har TREC oppholdt seg på Sommarøy, der dette halvårets TREC-seminar har foregått. Denne gangen var det med hyggelig besøk fra tre av våre forskere som bor i USA, som kom hele veien fra San Diego for å delta på seminaret.

05.01.18

Sigrid Brækkan (36) hedret med pris fra universitetet

Før sommeren ble førsteamanuensis Sigrid Kufaas Brækkan (36) hedret med en gjev pris for sitt forskningsarbeid. Hun ble tildelt prisen for ynge forskere av det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), og i juryens begrunnelse trekkes blant annet hennes 74 publikasjoner og 22 PhD-studenter.

05.01.18

Prisdryss til TREC-forskere!

På internasjonal scene fikk flere av TRECs medlemmer priser for sitt strålende forskningsarbeid. Denne gangen var det Line H. Evensen, Sigrid K. Brækkan, Trond Isaksen, Birgit Småbrekke og Hanne Skille som reiste hjem med trofeer i sekken.

05.01.18

Posterpresentasjoner og mingling med stjerneforskere – se bildene her!

En viktig del av TRECs deltakelse på ISTH-konferansen er muligheten til å holde seg faglig oppdatert og snakke med andre forskere. Under årets konferanse i Berlin, hadde nesten samtlige av TREC-medlemmene postere å presentere. Se alle bildene her!

 

05.01.18

Presenterte for hundrevis av forskere fra hele verden

Under ISTH-konferansen i Berlin hadde flere fra TREC presentasjoner for hundrevis av oppmøtte forskere. Les hva forskerlinjestudentene Birgit Småbrekke, Håkon Johnsen og Hanne Skille hadde å si før og etter at de skulle i ilden!

05.01.18

Dette skjedde i Berlin – oppsummering fra ISTH-konferansen!

De siste dagene har TREC vært i Berlin på den globale konferansen til ISTH, International Society on Hemostasis and Thrombosis. På konferansen var det over 10.000 deltakere fra hele verden, og TREC stilte sterkt representert med hele 25 deltakere. Her er en oppsummering av konferansen fra vår side!

05.01.18

TREC reiser til Berlin!

I kveld går den globale kongressen “ISTH 2017 Congress” av stabelen – i år i Berlin. Her møtes tusenvis av forskere som er eksperter innenfor blodpropp og hemostase (blødningsstans). Dit skal selvsagt TREC! Les mer om turen her og følg med for flere oppdateringer de kommende dagene!

05.01.18

I morgen disputerer Olga!

I morgen disputerer vår stipendiat Olga Vikhammer Gran! Hun skal forsvare avhandlingen “Venous thromboembolism and cancer”.

05.01.18

Tre disputaser på rappen: Nå er det Olgas tur!

Det er duket for den tredje og siste disputasen før sommeren, og denne gangen er det Olga Vikhammer Gran (28), fra Kingsville, Ontario i Canada, som skal i ilden!

05.01.18

I morgen disputerer Caroline!

I morgen disputerer vår stipendiat Caroline Lind! Hun skal forsvare avhandlingen “Bidirectional association between arterial and venous thrombosis”.

05.01.18

Straks klart for Carolines disputas!

Om under én uke skjer det: Da står 27 år gamle Caroline Lind fra Tønsberg klar til å forsvare sin avhandling på den store disputasdagen.

05.01.18

I morgen disputerer Gunhild!

I morgen disputerer vår stipendiat Gunhild Lerstad! Hun skal forsvare avhandlingen “Endocrine-related factors and risk of venous thromboembolism”.

05.01.18

Nå nærmer den store dagen seg for Gunhild Lerstad (30)!

Onsdag 31. mai, om bare få dager, disputerer doktorgradstudent Gunhild Lerstad. Det betyr at Gunhild endelig senke skuldrene med den høyeste akademiske graden det er mulig å oppnå ved et universitet i sin hånd. Det er noe 30-åringen fra Lillehammer gleder seg enormt til.

05.01.18

Vektendring øker risikoen for blodpropp

Overvekt og fedme er forbundet med økt blodpropprisiko, men hvordan påvirkes risikoen av vektendring? I en ny studie fra Tromsø fant vi at vektøkning var forbundet med økt risiko for blodpropp, uavhengig av hvor tykk man var eller ble. Risikoen var imidlertid størst hos de som var tykke i utgangspunktet og gikk mye opp i vekt. Vi fant også at vektnedgang var forbundet med en lett økning i risikoen. Det ser derfor ut til at det er best å være normalvektig og samtidig holde en stabil vekt for å unngå blodpropp.

 

05.01.18

TREC-seminar: – Lærerikt, spennende og utviklende

Etter en lærerik og spennende fredag er dette halvårets TREC-seminar over. Dagen har bestått av totalt 18 presentasjoner der medarbeidere på TREC har lagt frem forskningen sin med foreløpige resultater. Det har vært åpent for kritiske spørsmål og diskusjon, og det hele ble avsluttet med en fellesmiddag.

05.01.18

Kan genene til kreftpasienter si noe om risiko for blodpropp?

Ny TREC studie har sett på om man kan forutsi risikoen for blodpropp ved å se på gener

20.03.17

Lavgradig betennelse og langtidsrisiko for venøs blodpropp – er det sammenheng?

Betennelse i kroppen er en risikofaktor for venøs blodpropp. Vi har undersøkt om en markør for lavgradig  betennelse kan påvise økt risiko for venøs blodpropp

20.03.17

Hjerneslag-pasienter har høy risiko for venøs blodpropp den første tiden etter slaget

Mens hjerteinfarkt og hjerneslag skyldes en arteriell blodpropp, er lungeemboli og dyp venetrombose resultatet av en blodpropp i venene. Nå viser nye resultater fra Tromsøundersøkelsen at pasienter med hjerneslag har økt risiko for å få venøs blodpropp, spesielt de første tre månedene etter slaget.

14.11.16

Blodpropp i beina øker risikoen for å bli arbeidsufør

En nylig publisert studie viser at personer som har hatt blodpropp har 30% høyere risiko for bli framtidige mottakere av uføretrygd enn de som ikke har hatt blodpropp. Dette gjaldt spesielt etter blodpropp i beina som hadde oppstått uten åpenbare årsaker, hvor risikoen var 70% høyere. Funnene tyder på at tapt arbeidstid som følge av uførhet kan bidra til å øke samfunnskostnadene av blodpropp utover kostnadene knyttet til selve behandlingen.

27.10.16

Sykehusrelatert venøs blodpropp og risiko for tilbakefall

Sykehusinnleggelse er en velkjent risikofaktor for utvikling av venøs blodpropp, men risikoen for tilbakefall knyttet til sykehus-relaterte hendelser er mer usikker. Det har vi i K.G.Jebsen TREC sett nærmere på.

07.10.16

Gir variasjon i de røde blodcellenes størrelse økt forekomst av åreforkalkninger?

En ny studie fra K. G. Jebsen TREC viser at det er en sammenheng mellom stor variasjon i størrelsen til de røde blodcellene og økt vekst av åreforkalkninger.

12.02.15

Øker hjerteflimmer risikoen for blodpropp?

Kreftpasienter med hjerteflimmer har hele 11 ganger høyere risiko for lungeemboli (blodpropp i lungene) sammenlignet med andre pasienter de første seks månedene etter at diagnosen er stilt.

05.01.15

Er ulik blodcellestørrelse er forbundet med økt risiko for blodpropp?

Funn fra K. G. Jebsen TREC støtter hypotesen om at stor variasjon i størrelsen på røde blodceller en risikofaktor for blodpropp og for økt dødelighet i etterkant av en blodpropp.

31.10.14

Gir kompresjonsstrømper smertelindring ved dyp venetrombose?

Resultater fra en ny studie tyder på at kompresjonsstrømper ikke har noen smertelindrende effekt ved dyp venetrombose

03.10.14

Fedme, hjerteinfarkt og venøs trombose – felles risikofaktor, ulike mekanismer?

En ny TREC studie viser at kroppsfasong og metabolske forstyrrelser ved overvekt har ulik betydning i utviklingen av venøs og arteriell trombose

03.10.14

Øker risikoen for blodpropp av et høyere antall mikropartikler hos mennesker med protrombinmutasjon?

Blodpropp er en sammensatt sykdom hvor flere risikofaktorer, som miljø-, livsstil- og genetiske faktorer, spiller inn. Protrombinmutasjon er en av de mest kjente genetiske mutasjonene som predisponerer bærere for blodpropp og 5-10 % av pasientene med blodpropp er bærere av denne mutasjonen. Protrombinmutasjonen resulterer i forhøyede verdier av protrombin, en viktig koagulasjonsfaktor i blodet.

25.09.14

Når skal man avslutte behandling etter blodpropp?

En studie indikerer at når standard behandlingsregime for venøs trombose er fullendt, kan repeterte D-dimer målinger være nyttig for å indentifisere pasienter med lav risiko som trygt kan avslutte antikoagulasjonsbehandlingen.

17.09.14

Forebyggende behandling mot blodpropp hos kreftpasienter

Kreftpasienter som får venøs blodpropp har økt dødelighet, sykelighet med forlenget opphold i sykehus og et ytterligere komplisert sykdomsbilde som blant annet kan forskyve oppstart av kirurgi og kjemoterapi. Behandling av blodpropp hos kreftpasienter gir større blødningsfare enn forebyggende behandling.  Det kan derfor være nyttig å anbefale forebyggende behandling til kreftpasienter med høy risiko for blodpropp.

15.09.14

Blodpropp hos ruteflypiloter

Piloter i rutegående flytrafikk er utsatt for en rekke faktorer som kan påvirke helsen negativt, slik som kosmisk stråling, flybensin og luftforurensning i kabinen. Langdistanse-flygning øker også risikoen for blodpropp.

28.08.14

Skal knekke blodpropp-gåte

Professor John-Bjarne  Hansen og hans forskerteam ved Universitetet i Tromsø har fått bevilget 47 millioner kroner for å knekke blodpropp-gåten.

18.06.14

Sunt å være smilende kaffekjerring

Hvis du er av dem som ser lyst på livet og i tillegg setter stor pris rykende varm kaffe, så skal du bare fortsette med det.  Godt humør, samt 3-6 kopper kaffe per dag er rett og slett sunt for deg.

18.06.14

Stor kropp gir blodpropp

En høy og overvektig mann har over fem ganger høyere risiko for å få blodpropp enn en som er liten og tynn

18.06.14

Godt humør minsker faren for blodpropp

Det er bare å smile, for en studie ved Universitetet i Tromsø viser at de som er glade og optimistiske har 40 prosent lavere risiko for å få blodpropp.

18.06.14

Bidrar fedme til blodpropp hos personer med høyt blodsukker?

Den økende forekomsten av hyperglykemi (høyt blodsukker) og diabetes i befolkningen utgjør en betydelig folkehelseutfordring.

18.06.14

Blodplater og risiko for venøs trombose

Vi har sett på om nivået av blodplater før kreft utvikling er en risikofaktor for framtidig venøs trombose
hos personer som utvikler kreft og hos personer som holder seg kreftfri.

18.06.14

Fører økt forekomst av kreft ved høy alder til høyere risiko for blodpropp?

Forekomsten av venøs trombose (blodpropp) øker fra 1 per 100 000 hos ungdom til nærmere 1 % per år blant de eldre, og gjør høy alder til den viktigste risikofaktoren for venøs trombose i befolkningen. Årsaken til den økte blodproppfaren ved høy alder er imidlertid ikke kjent.

18.06.14

Har personer med blodpropp økt risiko for hjerteinfarkt og slag?

Nyere studier har antydet at det er en sammenheng mellom arterielle kardiovaskulære sykdommer og venøs trombose. I denne studien ønsket vi å undersøke om personer som har hatt venøs trombose også har økt risiko for å få hjerteinfarkt eller hjerneslag.

18.06.14

Er fiskeinntak gunstig for å forhindre blodpropp?

Spiser du fisk ofte, reduserer du risikoen for å dø av hjerteinfarkt. Men hva med blodpropp? I en nylig publisert studie fant vi at høyt inntak av fisk ga en liten reduksjon i risikoen for venøs trombose, mens samtidig inntak av fiskeoljetilskudd (tran, omega 3, etc.) reduserte risikoen ytterligere.

18.06.14

Blodpropp gir økt risiko for hjerteflimmer

Våre funn understøtter hypotesen om at blodpropp gir økt belastning og strekk i hjertemuskelen, noe som igjen disponerer for hjerteflimmer (atrieflimmer). I klinisk praksis vil EKG være en billig og enkel undersøkelse for å avdekke atrieflimmer hos pasienter med tidligere blodpropp.

17.06.14

20. juni åpner K. G. Jebsen TREC

20. juni åpner K. G. Jebsen TREC – senter for tromboseforskning, ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø, Tromsøs første medisinske K.G. Jebsen-senter

16.06.14