Responsseminar i forbindelse med boken Teknologi og læringsmiljø

4.-5. april 2018 møttes 12 forfattere og representant fra Universitetsforlaget i København. Tema for dagene var respons på kapitler til boken Teknologi og læringsmiljø.

06.04.18

Ny bok fra medlemmer i forskergruppen

Gratulerer med utgivelse av "Restart: Å være digital i skole og utdanning."

11.01.18

Forskergruppen representert på ERNAPE 2017

ERNAPE 2017 gikk av stabelen i London med deltakere fra mange land. Fra forskergruppen deltok Jorun Buli-Holmberg (professor II) og Mirjam Harkestad Olsen.

08.08.17

To bokkapitler fra dosent Trond Lekang

Gratulerer til Trond Lekang som har levert to kapitler til antologien Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet. Hannås er redaktør for boken.

08.08.17

Katharina Jacobsson har disputert

Gratulerer til Katharina Jacobsson som disputerte 21. april.

13.05.17

Forskergruppen representert på NERA 2017

NERA 2017 gikk av stabelen i København sist i mars. Tre av forskergruppens medlemmer bidro i den forbindelse med presentasjon av sin forskning.

04.04.17

To nye bøker utgitt høsten 2016

I løpet av høsten 2016 var forskergruppen involvert i to bokutgivelser.

09.02.17

Faglig samtale om innovativ forskning

Forskergruppen gjennomførte februar 2017 en faglig samtale om tema innovativ forskning. Dette kom i forlengelse av forrige faglige samtale som tok utgangspunkt i to innovasjonsprosjekter, presentert av kollegaer ved Nord Universitet.

09.02.17

Relasjoner i pedagogikken nærmer seg ferdigstillelse

Boken "Relasjoner i pedagogikken i lys av Baumans teorier" nærmer seg ferdigstillelse. I dag går redaktør Olsen gjennom språkvasken og sender manuset tilbake til forlaget for setting.

30.05.16

Bokmøte i Alta

Forfattergruppen som skriver om faglig inkludering hadde møte i Alta i forbindelse med sluttprosessen av manus. I dag sendes manuset til forlaget for fagfellevurdering.

30.05.16

Masterstipend til Turi og Danielsen

Vi gratulerer Ina Marita Turi og Fredrik Danielsen som har mottatt masterstipend på 25.000 kroner fra Utdanningsfondet til HSL-fakultetet.

30.05.16

Bokprosjekt om faglig inkludering

Forskergruppen har fått napp på enda et bokprosjekt. Cappelen Damm Akademisk har sagt ja til en bok som tar utgangspunkt i tema inkludering, med hovedvekt på den faglige inkluderingen.

04.02.16

Seminar om Samfunnet i endring

Zygmunt Baumans teorier sto i fokus da Per Bjørn Foros innledet forskningsgruppas seminar om samfunnet i endring. Han gjennomførte et illustrert drama i tre akter: Samfunnet i endring - fellesskapets skjørhet - ungdom i skvis.

04.02.16

Faglig samtale med Gunnar Stangvik

Professor Emeritus Gunnar Stangvik innledet en faglig samtale om inkludering i en sosial kontekst.

20.11.15

Bokprosjekt om pedagogiske relasjoner i lys av Baumans teorier

Forskergruppen arbeider med et bokprosjekt. Det skal bli en antologi som hviler på to søyler: pedagogiske relasjoner og Zygmunt Baumans teorier om det postmoderne samfunnet.

12.10.15

Landsdelssamling for PPT og Statped 2015

29. september - 1. oktober 2015 var det Landsdelssamling for PPT og Statped. Forskergruppen, sammen med masterstudiet i spesialpedagogikk Campus Alta, hadde stand.

30.09.15