Podcasten Læringsrommet er ute med sine to første episoder

De to første episodene av Læringsrommet er publisert. Du finner episode 1 her og episode 2 her. Det er forskergruppen som står bak podcasten.

26.09.20

Frokostseminar om Inkluderende skolemiljø

Inkluderende skolemiljø var tema for professor Mirjam Harkestad Olsens innlegg på forkostseminaret tirsdag.

16.09.20

Læringsrommet - splitter ny podcast

I dag ble de første opptakene gjort til en splitter ny podcast. Den har fått navnet 'Læringsrommet'. De første episodene spilles inn i studio hos Altaposten. Etterhvert skal vi stå for produksjonen selv. I de første episodene diskuterer vi tematikker som tas opp i bokserien 'Inkluderende skolemiljø', hvor flere av forskergruppas medlemmer har deltatt med kapitler.

14.09.20

To nye bøker i serien Inkluderende skolemiljø

I løpet av 2020 er det kommet ytterligere to titler i serien Inkluderende skolemiljø: Læringsledelse og Tilpasset opplæring.

09.09.20

Kapittelpostere fra bokserien Inkluderende skolemiljø

Kapittelforfatterne tilhørende forskergruppa har fått i oppdrag å lage postere for sine kapitler. Disse skal presenteres under forskningsdagene og i lansering.

09.09.20

Skrivetreff med spennende diskusjoner

Forskergruppen gjennomførte skrivetreff hvor to tema var oppe til diskusjon. Det ene var co-teaching, det andre var vold.

28.02.20

Skrivetreff om tema co-teaching

Forskergruppen har skrivetreff hver måned, hvor medlemmer i gruppen kan legge fram tekster eller problemstillinger de ønsker drøftet.

28.02.20

To nye førstelektorer i gruppa

Gratulerer til Rigmor Mikkelsen og Mona Rist som har fått personlig opprykk til førstelektor. Rigmor for noe tid siden, Mona i tilsettingsutvalgets møte nå i februar 2020. Gratulerer til dere begge.

17.02.20

Fagdag om psykisk helse

Forskergruppen Inkludering og tilpasset opplæring arrangerte 25. november en fagdag om psykisk helse. Jon-Håkon Schultz var invitert som hovedforeleser. I tillegg var det innlegg fra flere av forfatterne av boka Psykososialt miljø, som inngår i serien Inkluderende skolemiljø. Altaskolene, PPT og andre samarbeidsparter var invitert og det var stor interesse for arrangementet. 

17.02.20

Bokserien Inkluderende skolemiljø er lansert med tre utgivelser i 2019

Cappelen Damm Akademisk har tatt initiativ til bokserien Inkluderende skolemiljø. Mirjam Harkestad Olsen er hovedredaktør for serien.

17.02.20

Ny bok fra medlemmer i forskergruppen

"Teknologi og læringsmiljø' ble lansert mars 2019 og er utgitt på Universitetsforlaget. 

07.02.20

Responsseminar i forbindelse med boken Teknologi og læringsmiljø

4.-5. april 2018 møttes 12 forfattere og representant fra Universitetsforlaget i København. Tema for dagene var respons på kapitler til boken Teknologi og læringsmiljø.

06.04.18

Ny bok fra medlemmer i forskergruppen

Gratulerer med utgivelse av "Restart: Å være digital i skole og utdanning."

11.01.18

Forskergruppen representert på ERNAPE 2017

ERNAPE 2017 gikk av stabelen i London med deltakere fra mange land. Fra forskergruppen deltok Jorun Buli-Holmberg (professor II) og Mirjam Harkestad Olsen.

08.08.17

To bokkapitler fra dosent Trond Lekang

Gratulerer til Trond Lekang som har levert to kapitler til antologien Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet. Hannås er redaktør for boken.

08.08.17

Katharina Jacobsson har disputert

Gratulerer til Katharina Jacobsson som disputerte 21. april.

13.05.17

Forskergruppen representert på NERA 2017

NERA 2017 gikk av stabelen i København sist i mars. Tre av forskergruppens medlemmer bidro i den forbindelse med presentasjon av sin forskning.

04.04.17

To nye bøker utgitt høsten 2016

I løpet av høsten 2016 var forskergruppen involvert i to bokutgivelser.

09.02.17

Faglig samtale om innovativ forskning

Forskergruppen gjennomførte februar 2017 en faglig samtale om tema innovativ forskning. Dette kom i forlengelse av forrige faglige samtale som tok utgangspunkt i to innovasjonsprosjekter, presentert av kollegaer ved Nord Universitet.

09.02.17

Relasjoner i pedagogikken nærmer seg ferdigstillelse

Boken "Relasjoner i pedagogikken i lys av Baumans teorier" nærmer seg ferdigstillelse. I dag går redaktør Olsen gjennom språkvasken og sender manuset tilbake til forlaget for setting.

30.05.16

Bokmøte i Alta

Forfattergruppen som skriver om faglig inkludering hadde møte i Alta i forbindelse med sluttprosessen av manus. I dag sendes manuset til forlaget for fagfellevurdering.

30.05.16

Masterstipend til Turi og Danielsen

Vi gratulerer Ina Marita Turi og Fredrik Danielsen som har mottatt masterstipend på 25.000 kroner fra Utdanningsfondet til HSL-fakultetet.

30.05.16

Bokprosjekt om faglig inkludering

Forskergruppen har fått napp på enda et bokprosjekt. Cappelen Damm Akademisk har sagt ja til en bok som tar utgangspunkt i tema inkludering, med hovedvekt på den faglige inkluderingen.

04.02.16

Seminar om Samfunnet i endring

Zygmunt Baumans teorier sto i fokus da Per Bjørn Foros innledet forskningsgruppas seminar om samfunnet i endring. Han gjennomførte et illustrert drama i tre akter: Samfunnet i endring - fellesskapets skjørhet - ungdom i skvis.

04.02.16

Faglig samtale med Gunnar Stangvik

Professor Emeritus Gunnar Stangvik innledet en faglig samtale om inkludering i en sosial kontekst.

20.11.15

Bokprosjekt om pedagogiske relasjoner i lys av Baumans teorier

Forskergruppen arbeider med et bokprosjekt. Det skal bli en antologi som hviler på to søyler: pedagogiske relasjoner og Zygmunt Baumans teorier om det postmoderne samfunnet.

12.10.15

Landsdelssamling for PPT og Statped 2015

29. september - 1. oktober 2015 var det Landsdelssamling for PPT og Statped. Forskergruppen, sammen med masterstudiet i spesialpedagogikk Campus Alta, hadde stand.

30.09.15