Restart: Å være digital i skole og utdanning

Kan man lære noe av å spille dataspill? Hvordan kan iPad brukes på en pedagogisk hensiktsmessig måte i grunnskolen? Har Facebook kun (en viss) underholdningsverdi, eller kan vi også dra nytte av dette i skolen? Er ungdom bevisst på egen skjermbruk og forholdet mellom skjermtid og helse? Med den økte digitaliseringa trenger vi å tenke nytt, men hvordan?

Dette er noe av det forskningsgruppa Fleksibel lærerutdanning i Nord har forsøkt å finne svar på. I årene 2016-2017 har vi arbeidet med et forskningsprosjekt om digitale læringskontekster. Ved hjelp av undersøkelser, intervju og ikke minst et samarbeid med Elvebakken skole, har vi forsket på bruk av digitale verktøy i skole og utdanning. Prosjektet har blant annet resultert i boka Restart: Å være digital i skole og utdanning som kom ut på Universitetsforlaget januar 2018.Ansvarlig for siden: Lisbeth Bergum Johanson og Silje Solheim Karlsen
opprettet: 24.04.2018 14:19
Vedlegg:
Bokomslag