Hvor mange tyskere var det i Norge under krigen?

Hvor mange tyskere var det i Norge under krigen? For første gang har vi fått en samlet fremstilling i en rapport utarbeidet av Kjetil Korsnes og Olve Dybvig.

Hvor mange tyskere var det i Norge under krigen? For første gang har vi fått gode tall og en samlet fremstilling i rapporten Wehrmacht i Norge utarbeidet av  Kjetil Korsnes og Olve Dybvig. De har undersøkt et stort kildemateriale fra den tyske overkommandoen i Norge.  Rapporten viser hovedtrekkene i utviklingen av antallet tysk personell i Norge fra april 1940 til mai 1945. Tysk personell er her inndelt i fire store grupper: hær, marine, luftforsvar og Sonstige (annet personell). I tillegg er det også tall på gruppen av krigsfangere.  Arbeidet med rapporten  ble støttet av krigsprosjektene ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi og Narviksentret .Ansvarlig for siden: Fredrik Fagertun
opprettet: 08.11.2018 12:23