TREC på kongress i Frankrike: De unge forskerne fikk prøve seg

Forrige uke, 24.-26. oktober, deltok TREC på ECTH-kongressen i Marseille, Frankrike. ECTH står for European Congress on Thrombosis and Haemostasis og er en europeiske kongress om venøs blodpropp og blødningsstans som avholdes annethvert år. 2018 er den andre gangen kongressen gjennomføres. Der deltok omtrent 1000 forskere fra ulike steder i Europa, og TREC var også denne gangen sterkt representert på kongressen.

TREC stilte også denne gangen sterkt representert på ECTH-kongressen i Marseille, Frankrike. Foto: Dana Meknas
Av Dana Meknas, journalist ved TREC

- Det er tre hovedgrunner til å delta på slike kongresser for oss. Den første grunnen er at man holder seg faglig oppdatert på det som skjer på feltet. Den andre grunnen er at dette er viktige møteplasser for å knytte og vedlikeholde internasjonale kontakter. Den siste årsaken er at det er en viktig sosial arena for medlemmene på TREC. En bonusårsak er at det selvsagt er viktig for oss å vise hva vi jobber med på TREC og synliggjøre noe av forskningsaktiviteten ved forskningssenteret, sier senterleder for TREC, professor John-Bjarne Hansen.

Slipper til de yngre

John-Bjarne har sittet i styret for ECTH siden 2015 og forteller at det er to ting ved kongressen som utmerker seg spesielt positivt.

- Vi har et mål om at kongressen skal være innovativ, for eksempel ved å prøve ut nye former for formidling og nye måter å skape diskusjon på. Vi ønsker også i større grad å slippe til yngre forskere og gi dem muligheten til å ta del i kongressen ved blant annet å få presentere sin forskning.

Stipendiat Ina Isabella Høiland var en av dem som fikk muligheten til å prøve seg. Hun holdt en 10-minutters presentasjon om inflammasjon og risiko for venøs blodpropp, som ble etterfulgt av spørsmål fra salen.

- Det gikk overraskende bra! Det var litt skummelt, og jeg har brukt mye tid på å forberede meg og også på å være nervøs, men jeg er fornøyd, sier Ina etter å ha holdt sin presentasjon.

Forskningsassistent Ellen-Sofie Hansen presenterte sin forskning om biomarkører og risiko for venøs blodpropp. Foto: Dana Meknas
Også forskningsassistent Ellen-Sofie Hansen holdt en presentasjon om egen forskning som omhandlet biomarkører for venøs blodpropp.

- Det er godt å være ferdig! Jeg har vært ganske stresset i forbindelse med presentasjonen, men er fornøyd med hvordan det gikk, forteller hun.

Som en av de yngre deltakerne, fikk hun prøve seg som moderator, eller ordstyrer, på sesjonen der hun selv presenterte. Det innebærer å presentere talerne på listen, samt stille kritiske spørsmål etter presentasjonene.

- Det var en utfordring å både tenke på det og egen presentasjon, men med god hjelp fra min medordstyrer, Maria, gikk det heldigvis bra.

Også Maria Jesus Iglesias, Vania Morelli og Jacob Odeberg fra TREC presenterte det siste nye av sin forskning innenfor sine felt.

Debuterte på kongressen

På kongressen var det såkalte "poster sessions", der noen av dem som hadde postere fikk presentere posteren sin for en liten gruppe interesserte forskere. En av disse var forskerlinjestudent Håkon Sandbukt Johnsen.

Forskerlinjestudent Håkon Sandbukt Johnsen var fornøyd med formatet til posterpresentasjonene, der forskerne kom tettere på hverandre og flere gode spørsmål ble stilt. Foto: Dana Meknas
- Det var en ny og spennende erfaring å presentere i et format jeg ikke har vært med på før. Jeg synes det var engasjerende å få de som hørte på såpass tett på. Det blir god diskusjon da et slikt format fasiliterer de gode spørsmålene som man kanskje ikke ville fått i en større forsamling, sier Håkon, som synes det var utfordrende, men artig å få prøve seg.

- Jeg er veldig fornøyd med kongressen - det er veldig fint med en kongress som har en ungdommelig profil som retter seg mot oss yngre og mer uerfarne forskere på feltet.

Også forskerlinjestudent Joakim Sejrup, som fikk vært med på sin første kongress, var svært fornøyd med opplegget.

- Det er både spennende og lærerikt å høre om hva folk holder på med på feltet. Her er det både presentasjoner om forskning som foregår på lab, og også mer befolkningsrettet forskning. Jeg synes det har værr veldig inspirerende å få en smakebit av hva som foregår utenfor våre landegrenser og reiser hjem med ny motivasjon og inspirasjon til å jobbe videre, sier Joakim, som hadde en poster på kongressen.

Det var flere som hadde både posterpresentasjon og "vanlig poster" på kongressen fra TREC, inkludert stipendiatene Line Holtet EvensenTrond Isaksen og Cathrine Ramberg, postdoktor Erin Mathiesen Hald, professor Bjarne Østerud, forskningsassistent Ellen-Sofie Hansen og forskerlinjestudentene Håkon Sandbukt Johnsen og Joakim Sejrup.

Stipendiat Cathrine Ramberg presenterer sin forskning på posterpresentasjon. Foto: Dana Meknas

Du kan se flere bilder fra turen på vår Facebook-side.Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 29.10.2018 20:32