Sørbye, Sigrunn Holbek

Professor
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Elinor Ytterstad

Førsteamanuensis
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Forskningsparken 1 B 488
+4777644015

Elvebakk, Georg

Førsteamanuensis
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Myrvoll-Nilsen, Eirik

Stipendiat
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Moe, Åse Mari

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Martin Rypdal

Professor/Instituttleder
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Forskningsparken 1 B426
+4777620754