Sigrunn Holbek Sørbye

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Elinor Ytterstad

Førsteamanuensis
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Forskningsparken 1 B 488
+4777644015

Georg Elvebakk

Førsteamanuensis
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Eirik Myrvoll-Nilsen

Stipendiat
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Åse Mari Moe

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Martin Rypdal

Professor/Instituttleder
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Forskningsparken 1 B426
+4777620754