Eelke Snoeren

Professor / Gruppeleder
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


James Edgar McCutcheon

Professor
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Heijkoop, Roy

Senioringeniør
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Patty Huijgens

Postdoktor
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Ferrer Lalanza, Jaume

Postdoktor
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Volcko, Karin Linnea

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Mette Kongstorp

Postdoctoral fellow
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Susana Valente

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Hamid Taghipourbibalan

Stipendiat
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø

+4746566050

John Oyem

PhD fellow
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Geed Assadi

Avdelingsingeniør
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø