Eelke Snoeren

Professor / Gruppeleder
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


James Edgar McCutcheon

Professor
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Roy Heijkoop

Senioringeniør
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Patty Huijgens

Forsker
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Karin Linnea Volcko

Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


Hamid Taghipourbibalan

Stipendiat
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø


John Oyem

PhD fellow
Translasjonell nevrovitenskap og atferd
Campus Tromsø