The official project website can be found here!Offisiell prosjektside finnes her!" /> The official project website can be found here!Offisiell prosjektside finnes her!" />

Torjer Andreas Olsen

Professor i urfolksstudier
Senter for samiske studier
Campus Tromsø

+4777646912
41638224

Else Grete Broderstad

Professor, urfolksstudier
Senter for samiske studier
Campus Tromsø


Hilde Sollid

Professor i nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777646175
918 43115

Bengt-Ove Andreassen

Professor religionsvitenskap
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Åse Mette Johansen

Førsteamanuensis i nordisk språkvitskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777645797
(+47) 95 72 66 16

Kjersti Fjørtoft

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø

Breiviklia N-111
+4777645915
77648159619