Bengt-Ove Andreassen

Professor religionsvitenskap
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Roald Larsen

Førsteamanuensis
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Kai Arne Nyborg

Fagdidaktikk religion
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777644909
40468223

Torjer Andreas Olsen

Professor i urfolksstudier
Senter for samiske studier
Campus Tromsø

+4777646912
41638224

Olav Kansgar Straum

Førsteamanuensis RLE
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777660454
412 78 588