Kontakt


Har du spørsmål?
Send oss en e-post: eutro@helsefak.uit.no


Jacobsen, Hans-Henry

Daglig leder EUTRO kjernefasilitet
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Inger Njølstad

Professor dr. med.
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Tom Martin Norvang

EUTRO
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777645359
45662008

Kurt Jøran Nyland

Systemutvikler EUTRO
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Egil Thomassen

Seniorrådgivar
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Rafdal, Morten

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Voldseth, Inge

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Ree, Olav

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


EUTRO

Databaseapplikasjonen EUTRO har vært utviklet ved UiT Norges arktiske universitet siden 2004.


Rutiner for helseforskning - Helsefak og UNN