Members

Else Grete Broderstad

Professor, urfolksstudier
Senter for samiske studier
Campus Tromsø


Vera Helene Hausner

Professor
Institutt for arktisk og marin biologi
Campus Tromsø


Hans-Kristian Hernes

Professor i statsvitenskap, nestleder ved Institutt for samfunnsvitensap (ISV)
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Camilla Brattland

Norges arktiske universitetsmuseum
Campus Tromsø

Tromsø Museum F234
+4777646909
91802188

Marina Goloviznina Peeters

Senter for samiske studier
Campus TromsøCatherine Howlett

Senior Lecturer
Griffith School of Environment

(07) 555 28015


Per Sandström

Research scientist
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden


Dorothee Schreiber

Guest researcher, Centre for Sami Studies
Monica Tennberg

Research professor, Arctic Centre, University of Lapland


Sven-Roald Nystø

Spesialrådgiver
Árran lulesami centre