Vivian Berg

Førsteamanuensis
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø


Ravna, Aina Westrheim

Professor
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø


Georg Sager

Professor emeritus / Eksperimentell og Klinisk Farmakologi
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777644708
95089088

Erik Sveberg Dietrichs

Førsteamanuensis
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø


Natalia Smaglyukova

Overingeniør
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø


Siri Amundsen

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

E1.307
+4777645268

Mia Nilsen

Stipendiat
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø


Fuskevåg, Ole Martin

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Aronsen, Lena

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Sandra Huber

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø