Medlemmer

Espen Dahl

Professor i systematisk teologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777644363
46473018

Eriksen, Thor Eirik

Førsteamanuensis II, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet/ Spes.rådgiver, forsker ved Arbeids-og miljømedisinsk avdeling, UNN, HF.
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Cassandra Falke

Professor engelsk litteratur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777645726
+4791154016

Greve, Anniken

Professor allmenn litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777646195
+4748096276

Michael T. Heneise

Førsteamanuensis
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Kaja Jenssen Rathe

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Rolfsen, Theodor Sandal

Stipendiat i teologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Luis Alejandro, Alvelais Gonzalez

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Handley, Janet

Stipendiat engelsk litteratur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Lovisa Andén

Førstelektor
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Hans Christian Nordtveit Kvernenes

Rådgjevar/fungerande kontorsjef
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Lia, Edvard

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Associated Researchers