Medlemmer

Espen Dahl

Professor i systematisk teologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø

+4777644363
46473018

Eriksen, Thor Eirik

Rådgiver/forsker, Medisin og Filosofi, Arbeids og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Førsteamanuensis II, Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges Arktiske Universitet
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø

+4777646293
91838323

Cassandra Falke

Faggruppeleder engelsk litteratur (årsstudium, BA engelsk språk og litteratur, MA engelsk litteratur, lektorutdanning), professor engelsk litteratur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777645726
+47 91 15 40 16

Greve, Anniken

Professor allmenn litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777646195
+4748096276

Michael T. Heneise

Førsteamanuensis i religionsvitenskap
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Kaja Jenssen Rathe

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Campus Tromsø


Rolfsen, Theodor Sandal

Stipendiat i teologi
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Pedersen, Gustav Jørgen

Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Luis Alejandro, Alvelais Gonzalez

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Handley, Janet

Stipendiat engelsk litteratur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

Breiviklia N209
+4777623171

Associated Researches