Medlemmer:

Clancy, Anne

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058254

Balteskard, Bjørg

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058350

Bergvoll, Lise-Marie

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058361

Glad, Tone

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058354

Harr, Marit

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058257

Gabriele Kitzmüller

Sykepleieutdanning, videreutdanning
Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Monica Kvande

Førsteamanuensis i intensivsykepleie
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

+4777660719
+4792683038

Ranveig Lind

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058285

Mæhre, Kjersti Sunde

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Nygaard, Anne Mette

Forskningsgr. for liv og livsmot
Campus Tromsø


Nygård, Carina

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058293

Thorsen, Rolf

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058328

Tøllefsen, Annette

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad


Assosierte medlemmer:

Delmar, Charlotte, Professor, Danmark

Kjær, Tom Andersen, sykehusprest med spesialistfunksjon i palliasjon, Danmark (vår kjære kollega døde 5.2.2018)

Mahler, Marianne, PHD, Danmark

Norwich, Torgeir, PHD

Pahuus, Mogens, Professor emeritus, Danmark

Punsvik, Johanne. Universitetslektor, UiT Narvik

Thomassen, Magdalene, PHD

Olsen, Aid Johanne B, master i klinisk sykepleie, helsesøster Hamarøy kommune

Samarbeidende forskningsgrupper:

Forskningsgruppen i etikk Universitetet i Agder

Forskningsgruppen for kunstfagspedagogikk UiT

Health art and society UiT

Phenomenology and Bodies of Knowledge, UiT

samt 

Gjærum, Rikke Gürgens, Professor vernepleieutdanningen UIT

Hege Olsen Richardsen, Gratangen kommune

Professor emerita Kari Martinsen

under dialog om etikk i helsevesentet

med seniorrådgiver Marie Aakre

på Campus Harstad 9.3.2016

Professor Charlotte Delmar

Aarhus universitet

under foredrag om livsmot

på Campus Harstad 22.11.2016: