Medlemmer:

Clancy, Anne Mary Gerard

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058254

Balteskard, Bjørg

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad


Lise-Marie Bergvoll

Stipendiat
Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058361

Glad, Tone

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058354

Bruun, May Britt

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Harstad


Sunniva Solhaug Fjelldal

Ph.D. stipendiat, Masterprogram i helsefag, studieretning helsesykepleie
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Harr, Marit Elisabeth

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø

Campus Harstad
+4777058257

Jakobsen, Lena Marian

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058252
+47 97541255

Gabriele Kitzmüller

Førsteamanuensis, Phd, ansatt ved Masterutdanning i Sykepleie og Masterutdanning i Aldring og Geriatrisk Helsearbeid
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Hilde Laholt

Førsteamanuensis /fagansvarlig for masterprogram i helsesykepleie
Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Lindgren, Sari Johanna

Sykepleie Bsc og videreutd. i Narvik
Campus Narvik


Ranveig Lind

Førsteamanuensis
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058285

Kjersti Sunde Mæhre

Førsteamanuensis master i sykepleie, ABIOK og sykepleiefaglig fordypning, Institutt for helse og omsorgsfag UiT Tromsø
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Harstad


Nygaard, Anne Mette

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Nygård, Carina

Sykepleie Bsc og videreutd. i Harstad
Campus Harstad

Campus Harstad
+4777058293

Tøllefsen, Annette

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Johanne Punsvik

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Narvik


Landsem, Inger Pauline

1. amanuensis
Sykepleie Bsc i Tromsø
Campus Tromsø


Håkon Endal

PhD Stipendiat
Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø

MH Vest U11.331
+4777646234

Høyland, Mariann

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Breivik, Elisabet

Msc i sykepleie og videreutd. ABIKO
Campus Tromsø


Assosierte medlemmer:

 Kvande, Monica, Førsteamanuesis, Lovisenberg Diakonale Høgskole

Delmar, Charlotte, Professor, Danmark

Kjær, Tom Andersen, sykehusprest med spesialistfunksjon i palliasjon, Danmark (vår kjære kollega døde 5.2.2018)

Mahler, Marianne, PHD, Danmark

Norwich, Torgeir, PHD

Pahuus, Mogens, Professor emeritus, Danmark

Thomassen, Magdalene, PHD

Thorsen, Rolf, Førsteamanuensis, Avdeling for omsorg og etikk, Universitetet i Stavanger (UiS)

Olsen, Aid Johanne B, master i klinisk sykepleie, helsesøster Hamarøy kommune

 

Samarbeidende forskningsgrupper:

 

Forskningsgruppen for kunstfagspedagogikk UiT

 

Health art and society UiT

 

Phenomenology and Bodies of Knowledge, UiT

 

samt 

Gjærum, Rikke Gürgens, Professor vernepleieutdanningen UIT

 

Hege Olsen Richardsen, Gratangen kommune

 

Professor emerita Kari Martinsen

under dialog om etikk i helsevesentet

med seniorrådgiver Marie Aakre

på Campus Harstad 9.3.2016

 

 

 

 

 

 

 

Professor Charlotte Delmar

 

Aarhus universitet

 

under foredrag om livsmot

 

på Campus Harstad 22.11.2016: