Bengt-Ove Andreassen

Professor religionsvitenskap
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Hilde Sollid

Professor i nordisk språkvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777646175
918 43115

Torjer Andreas Olsen

Professor i urfolksstudier
Senter for samiske studier
Campus Tromsø

+4777646912
41638224

Kajsa Kemi Gjerpe

Universitetslektor
Senter for samiske studier
Campus Tromsø