Lars Småbrekke

Professor. Forskningsgruppeleder. Samfunnsfarmasi.
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM f 4.206
+4777645792
+4799249663

Askar, Mohsen Gamal Saad

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Bergmo, Trine Strand

Førsteamanuensis (II)
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Bø, Karl-Erik

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Elenjord, Renate

Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Beate Hennie Garcia

Førsteamanuensis / Klinisk farmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM F4. 102
+4777645883
90802361

Kjell H. Halvorsen

Førsteamanuensis og praksiskoordinator
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM F4. 220
+4777646168
+47 907 68688

Ann Helen Jakobsen

Ph.D Student
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Johansen, Jeanette Schultz

Institutt for farmasi
Campus Tromsø

FARM F4. 217
+4777646156
+4791155787

Tine Johnsgård

PhD-stipendiat
Institutt for farmasi

Elin Lehnbom

Førsteamanuensis
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

Farmasibygget
+4777645889
92096663

Frode Skjold

Senioringeniør
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

FARM F4. 213
+4777646552

Kristian Svendsen

Førsteamanuensis, Farmakoepidemiologi
Cellesignalering og målrettet terapi
Campus Tromsø


Waaseth, Marit

Professor i farmakoepidemiologi og samfunnsfarmasi
Klinisk farmasi og farmakoepidemiologi, forskningsgruppe
Campus Tromsø

+4777646192
+47 48296047