Hilde Synnøve Blix

Professor i hørelære og musikkdidaktikk
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660532
+47 954 35 508

Valkoinen, Kristina Junttila

Kunstakademiet
Campus Tromsø

+4777660759
41462350

Michael Strobelt

Didaktikk
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660543

Lillian Grethe Jensen

Instituttleder Musikkonservatoriet
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660732
+47 92059486

Bjarne Isaksen

Førstelektor i pedagogikk
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660596
97566133

Marte Liset

Faglærer Drama og teater - bachelor
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø


Bengt Arve Haugseth

Lytting og gehør, musikk i lærerutdanning
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

MV.110 C 414
+4777660501

Tollefsen, Maria Medby

Hørelære
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660535

Anne Eriksen

Førstelektor i drama og teater.
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø


Markus Kreischer

Piano, Piano didaktikk
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krogness veien(Musikk-konservatoriet)
+4777660575

Johansen, Anders A

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta