Hilde Synnøve Blix

Professor i hørelære og musikkdidaktikk
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660532
+47 954 35 508

Valkoinen, Kristina Junttila

Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660759
41462350

Michael Strobelt

Didaktikk
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660543

Bjarne Isaksen

Førstelektor i pedagogikk
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krognessvegen 33 Musikkonservatoriet Rom 229
+4777660596
97566133

Marte Liset

Universitetslektor i drama og teater
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø


Bengt Haugseth

Lytting og gehør, musikk i lærerutdanning
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

ILP-bygget 1.028
+4777660501

Maria Medby Tollefsen

Universitetslektor i hørelære.
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660535
92282769

Anne Eriksen

Dosent i drama og teater. Merittert underviser.
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

ILP Tromsø 3.072
+4777660421

Markus Kreischer

Piano, Piano didaktikk
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø

Krognessvegen (Musikkonservatoriet)
+4777660575

Johansen, Anders A

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Campus Alta


Charlotte Thingelstad

Universitetslektor i musikkformidling
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Blixrud, Trine Hild

Universitetslektor i drama og teater (50% stilling)
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø


Miriam Wiik

Universitetslektor i drama og teater
Musikkonservatoriet
Campus Tromsø