Participants

Stian Bones

Professor i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
+4777623147
90101016

Dalmo, Kurt Henrik

Forsker
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
MH-bygget L.09.370
+4777660306

Fredrik Fagertun

Forsker
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Bjørn-Petter Finstad

Prodekan utdanning
Norges fiskerihøgskole
+4777646962
+ 47 97703069

Markussen, Joakim Aalmen

Forsker
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Tjelmeland, Hallvard

Professor i det 20. hundreårets historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Soleim, Marianne Neerland

Førsteamanuensis i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Kristiansen, Tom

Professor i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Other participants

Ph.d.-stipendiat Michael Stokke, Narviksenteret