Medlemmer TREC

Hansen, John Bjarne

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210A
+4777625105

Brækkan, Sigrid Kufaas

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210E
+4777625106
+47 957 47627

Carl Arne Løchen Arnesen

Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Damoah, Christabel Esi

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Edvardsen, Magnus Sandvik

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Mazagao Guerreiro, Eduarda

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Hald, Erin Mathiesen

Det helsevitenskapelige fakultet
Campus Tromsø

FARM F4.210F
+4777620994

Ellen-Sofie Hansen

Forskningsassistent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Kristian Dalsbø Hindberg

Forsker / Maskinlæring
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forskningsparken B172
+4777644225
91697871

Jørgensen, Helle

Enhet for legeutdanning
Campus Tromsø

FARM F4.210D
+4777620893

Nadezhda Latysheva

Overingeniør
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Morelli, Vania Maris

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Rinde, Fridtjof Balteskard

Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Snir, Omri

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Swamy, Samantha

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Birgitte Gladsø Tøndel

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Casper Ullsten-Wahlund

Post Doc
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø