John Bjarne Hansen

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210A
+4777625105

Sigrid Kufaas Brækkan

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210E
+4777625106
+47 957 47627

Carl Arne Løchen Arnesen

PhD-stipendiat
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Christabel Esi Damoah

Stipendiat-Thrombosis Research Center
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Eduarda Mazagao Guerreiro

Forsker
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Erin Mathiesen Hald

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210F
+4777620994

Kristian Dalsbø Hindberg

Forsker / Maskinlæring
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forskningsparken B172
+4777644225
91697871

Nadezhda Latysheva

Overingeniør
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Vania Maris Morelli

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Fridtjof Balteskard Rinde

Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Omri Snir

Førsteamanuensis
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777645528
+4777645528

Samantha Swamy

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Birgitte Gladsø Tøndel

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø