Medlemmer TREC

Hansen, John-Bjarne

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210A
+4777625105

Brækkan, Sigrid

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210E
+4777625106
+47 957 47627

Carl Arne Løchen Arnesen

Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Caglayan, Safak

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Cronen, Linda

Fakultetsadministrasjonen ved Helsefak
Campus Tromsø


Damoah, Christabel esi

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Edvardsen, Magnus Sandvik

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tobias Frischmuth

PhD Student
Institutt for klinisk medisin

Guerreiro, Eduarda Mazagao

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Hald, Erin Mathiesen

Institutt for klinisk medisin
FARM F4.210F
+4777620994

Ellen-Sofie Hansen

Forskningsassistent
Institutt for klinisk medisin

Kristian Hindberg

Forsker ved CIRFA - Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forskningsparken 3 E314.1
+4777644225
91697871

Jørgensen, Helle

PhD-student TREC - senter for Tromboseforskning
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210D
+4777620893

Nadezhda Latysheva

Overingeniør
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Morelli, Vania Maris

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Cathrine Ramberg

Spesialingeniør
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Rinde, Fridtjof Balteskard

Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Joakim Knutsen Sejrup

PhD-student
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Hanne Skille

MD/phd-stipendiat
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Espen Waage Skjeflo

Postdoc
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Snir, Omri

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Swamy, Samantha

Institutt for klinisk medisin

Birgitte Gladsø Tøndel

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Casper Ullsten-Wahlund

Post Doc
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Line Wilsgård

Bioingeniør
Institutt for klinisk medisin