John Bjarne Hansen

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210A
+4777625105

Sigrid Kufaas Brækkan

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210E
+4777625106
+47 957 47627

Carl Arne Løchen Arnesen

PhD-stipendiat
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Christabel Esi Damoah

Stipendiat-Thrombosis Research Center
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Eduarda Mazagao Guerreiro

Forsker
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Erin Mathiesen Hald

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210F
+4777620994

Kristian Dalsbø Hindberg

Forsker / Maskinlæring
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø

Forskningsparken B172
+4777644225
91697871

Nadezhda Latysheva

Overingeniør
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Fridtjof Balteskard Rinde

Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Omri Snir

Førsteamanuensis
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777645528
+4777645528

Samantha Swamy

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Birgitte Gladsø Tøndel

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø