Medlemmer K. G. Jebsen TREC

Hansen, John-Bjarne

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210A
+4777625105

Brækkan, Sigrid

Professor
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210E
+4777625106
+47 957 47627

Bjøri, Esben

Institutt for klinisk medisin
Campus Harstad


Trond Børvik

Hematologi/Lungemedisin
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210H
+4777620995
94141016

Line Holtet Evensen

PhD stipendiat
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Hald, Erin Mathiesen

Institutt for klinisk medisin
FARM F4.210F
+4777620994

Ellen-Sofie Hansen

Forskningsassistent
Institutt for klinisk medisin

Kristian Hindberg

Forsker ved K. G. Jebsen TREC - senter for tromboseforskning
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777644225
91697871

Isaksen, Trond

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210G
+4777620992

Håkon Sandbukt Johnsen

Stipendiat
Institutt for klinisk medisin

Jørgensen, Helle

Rådgiver K.G. Jebsen TREC
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

FARM F4.210D
+4777620893

Nadezhda Latysheva

Overingeniør
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Liang, Robin Amanda

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Meknas, Dana

Journalist
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

41 50 60 80

Mathiesen, Ellisiv B

Professor i nevrologi. Leder for forskningsgruppa Hjerne og sirkulasjon
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Morelli, Vania Maris

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Clément Naudin

Forsker
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Inger Njølstad

Professor dr. med.
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Odeberg, Jacob Olof

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Lynn Butler

Førsteamanuesis ved K. G. Jebsen - Senter for tromboseforskning
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Benedikte Paulsen

Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin

Cathrine Ramberg

Spesialingeniør
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Rinde, Fridtjof Balteskard

Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Rosendaal, Frits Richard

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Joakim Sejrup

Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Schøyen, Tine Hiorth

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Hanne Skille

Medisinstudent/Forskerlinjestudent
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Skjelbakken, Tove

Førsteamanuensis hematologi, Avdelingsleder Legeavdelingen, Medisinsk klinikk UNN
Det helsevitenskapelige fakultet
Campus Tromsø


Småbrekke, Birgit

Institutt for klinisk medisin