Holger Pötzsch

Førsteamanuensis medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Christine Smith-Simonsen

Senterleder
Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø

NLYSTH 22
+4777646761

Yngvar B. Steinholt

Førsteamanuensis russisk kultur og litteratur
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Rogatchevski, Andrei

Professor russisk litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Wiese, Yngvild Marie Kaarbø

Stipendiat, medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

BRELIA N 211
+4777645647

Christian Beyer

Stipendiat i dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

+4777645233
+47 45 10 59 21

Emil Lundedal Hammar

Stipendiat medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

BRELIA N 205
+4777644314

Roswitha Skare

Professor dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

BRELIA N 126
+4777646318

Gustafsson, Henrik

Førsteamanuensis medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Geir Grenersen

Førsteamanuensis dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø

BRELIA N 127
+4777646555

Robinson, Peter Stuart

Førsteamanuensis, statsvitenskap
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Skip to main content