Holger Pötzsch

Professor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Roswitha Skare

Professor dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Gustafsson, Henrik Isak Immanuel

Professor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Parks, Justin Michael

Studieprogramleder engelsk litteratur (årsstudium, BA engelsk språk og litteratur, MA engelsk litteratur, lektorutdanning), førsteamanuensis i engelsk litteraturvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Melania Borit

Professor
Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Zoheb Mashiur

Researcher
Norges fiskerihøgskole
Campus Tromsø


Sanchez Laws, Ana Luisa

Professor
Senter for fredsstudier (CPS)
Campus Tromsø


Christina Lentz

Lektor (MDV); Projekt AI-EDU
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Barlindhaug, Gaute

Førstelektor i Medie- og Dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Siri Sollied Madsen

Professor i Pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

ILP 5018
+4777660254
97549121

Torstein Unstad

Universitetslektor i pedagogikk
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Stine Agnete Sand

Professor
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Andreasen, Søren Mosgaard

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta


Dardanou, Maria

Associate professor Early Childhood Teacher Education/Førstelektor, barnehagelærerutdanning
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø


Cossette-Laneville, Eva

Stipendiat
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Sandring, Vetle Lars Wisløff

Stipendiat i historie
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Campus Tromsø


Nils Christian Tveiterås

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Campus Tromsø

+4777646696
93210330

Robinson, Peter Stuart

Førsteamanuensis, statsvitenskap
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Farhat Taj

Førsteamanuensis
Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Campus Alta