Holger Pötzsch

Professor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Emil Lundedal Hammar

Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Roswitha Skare

Faggruppeleder medie- og dokumentasjonsvitenskap / Professor dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Gustafsson, Henrik

Professor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Geir Grenersen

Professor dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Robinson, Peter Stuart

Førsteamanuensis, statsvitenskap
Institutt for samfunnsvitenskap
Campus Tromsø


Monica Grini

Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Institutt for språk og kultur
Campus Tromsø


Therese Holt Hansen

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Sand, Stine Agnete

Førsteamanuensis
Institutt for reiseliv og nordlige studier
Campus Alta


Bockwoldt, Juliane C

Stipendiat i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Campus Tromsø