Medlemmer

Lars Inge Byrkjeflot

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Carlstedt, Kerstin Inger

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Sonja Derouiche

Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Jan-Are Kolset Johnsen

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø

+4777649131
41412887

Gro Eirin Holde

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Sisko Honkala

Professor, Samfunns- og gerodontologi
Institutt for klinisk odontologi

Kirsten Solemdal

Institutt for klinisk odontologi

Linda Stein

Førsteamanuensis i samfunnsodontologi
Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Eeva Widström

Professor samfunnsodontologi
Institutt for klinisk odontologi
Campus Tromsø


Sonja Derouiche

Funksjon: Forskerlinjestudent
Enhet: Dental Public Helath and Behaviour forskningsgruppe

Lene Marita Steinvik

Funksjon: Forskerlinjestudent
Enhet: Dental Public Helath and Behaviour forskningsgruppe