Vegard Brun

Forskningsgruppe i nevrobiologi
Campus Tromsø

+4777620720
92266643

Kirsten Brun Kjelstrup

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Angel Salvador Moldes-Anaya

Førsteamanuensis II
Institutt for kjemi
Campus Tromsø


Lorenzo Ragazzi

Avdelingsingeniør / PhD Student
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø

+4777620704
+4740309970