Vegard Brun

Forskningsgruppe i nevrobiologi
Campus Tromsø

+4777620720
92266643

Kjelstrup, Kirsten Brun

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Angel Moldes-Anaya

Førsteamanuensis II
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777649165
+47 41310997

Lorenzo Ragazzi

Avdelingsingeniør / PhD Student
Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø