Boris Kruglikov

Professor
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Dennis The

Førsteamanuensis
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Forskningsparken B482
+4777645501

Escofet Pacreu, Anna

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Eivind Schneider

Postdoktor
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Winther, Henrik

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Steneker, Wijnand Sebastiaan

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Huru, Hilja Lisa

Prodekan for utdanning NT-fak, professor i matematikk
Fakultetsledelsen og stab NT-fak
Campus Tromsø

Forskningsparken A422
+4777660253

McNutt, David Duncan

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø