Sørbye, Sigrunn Holbek

Førsteamanuensis
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Rypdal, Kristoffer

Professor
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

+4777645149
47712863

Per Jakobsen

Professor
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Martin Rypdal

Professor
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Elinor Ytterstad

Førsteamanuensis
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Fredriksen, Hege-Beate

Postdoktor / Modellering av komplekse systemer
Institutt for fysikk og teknologi
Campus Tromsø


Nilsen, Tine

Universitetslektor
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Dávid Juhász

Stipendiat
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Myrvoll-Nilsen, Eirik

Stipendiat
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Steene, Rebekka

Stipendiat
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Nicolau, Pedro Guilherme

Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Elvebakk, Georg

Førsteamanuensis
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø


Flå, Tor

Professor
Institutt for matematikk og statistikk
Campus Tromsø

Realfagbygget
+4777644024

Løvsletten, Ola

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø