Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Professor og psykologspesialist, leder av forskningsgruppen for klinisk psykologi (FoU-termin 2021-22)
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777646446
+47 974 34 260

Skre, Ingunn Berta Gjerdåker

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777645446
90846485

Jens Thimm

Førsteamanuensis II
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777644348
90021044

Kjersti Lillevoll

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Kamilla Rognmo

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777625186
90080681

Næss, Eva Therese

Underviser i klinisk psykologi og profesjonsforberedende.
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

TEO-H5 5.533
+4777649231
97101119

Jørgen Sundby

Psykologspesialist
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Karen Hopmann

Universitetslektor i nevropsykologi / PhD stipendiat
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Agnes Bohne

PhD-stipendiat i Klinisk psykologi
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Veronica Lorentzen

Klinikkleder psykologisk klinikk
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Breivik, Camilla

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Kjøterøe, Jane Katrine

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Sletteng, Ruben

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Bertil Bjerkan

Førstemanuensis
Fellesadministrasjonen
+4777644346
41299347

Geir F Lorem

Professor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777646533
+47 97 77 34 53

Ragnhild Sørensen Høifødt

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Sørheim Nilsen, Toril

Førsteamanuensis/Psykologspesialist Klinisk barne- og ungdomspsykologi
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Yngvild Arnesen

PhD-student
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Barrett, Elisabeth Ovanger

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Johansen, Rigmor Katrine

Institutt for helse- og omsorgsfag
Campus Tromsø


Steinsvik, Oddmar Ole

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Flåm, Anna Margrete

Fellesadministrasjonen
TEO-H5 5.527
+4777649224

Sivertsen, Ruth Laila

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Solhaug, Ida Therese

Institutt for psykologi
Campus Tromsø