Catharina Elisabeth Arfwedson Wang

Professor og psykologspesialist, leder av forskningsgruppen for klinisk psykologi
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777646446
+47 974 34 260

Geir F Lorem

Professor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777646533
+47 97 77 34 53

Jens Thimm

Professor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777644348
90021044

Skre, Ingunn Berta Gjerdåker

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777645446
90846485

Kjersti Lillevoll

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Kamilla Rognmo

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

+4777625186
90080681

Toril Sørheim Nilsen

Førsteamanuensis/Psykologspesialist
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Ragnhild Sørensen Høifødt

Førsteamanuensis
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Jørgen Sundby

Psykologspesialist
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Næss, Eva Therese

Underviser i klinisk psykologi og profesjonsforberedende.
Institutt for psykologi
Campus Tromsø

TEO-H5 5.533
+4777649231
97101119

Veronica Lorentzen

Klinikkleder psykologisk klinikk
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Karen Hopmann

Universitetslektor i nevropsykologi / PhD stipendiat
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Breivik, Camilla

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Kjøterøe, Jane Katrine

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Myrbakk, Ingvild Nordnes

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Agnes Bohne

PhD-stipendiat i Klinisk psykologi
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Barrett, Elisabeth Ovanger

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Yngvild Arnesen

PhD-student
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Johansen, Rigmor Katrine

Radiografi Bsc
Campus Tromsø


Vendela Husberg

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Svorken, Linda

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Henrik Wang-Iversen

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Sletteng, Ruben

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Steinsvik, Oddmar Ole

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Vermeer, Oddrun Iris Johansen

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Sivertsen, Ruth Laila

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Nordahl, Dag

Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Flåm, Anna Margrete

Institutt for psykologi
TEO-H5 5.527
+4777649224

Bertil Bjerkan

Førstemanuensis
Institutt for psykologi
+4777644346
41299347