Elin Synnøve Mortensen

Professor og forskningsgruppeleder RAMP
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Kristin Andreassen Fenton

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Stine Figenschau

Post doc
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Annica Hedberg

Overingeniør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Steinar Daae Johansen

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Premasany Kanapathippillai

Avdelingsingeniør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Erik Knutsen

Postdoktor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø

+4777620899
48201910

Maria Perander

Førsteamanuensis
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Anita Ursvik

Senioringeniør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Pedersen, Hege Lynum

Postdoktor RNA og molekylær patologi
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Hovd, Aud-Malin Karlsson

Stipendiat
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Jamaly, Simin

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Rosenlund, Ingrid A

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Tellez Gabriel, Marta

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø