Elin Synnøve Mortensen

Professor og forskningsgruppeleder RAMP
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Kristin Andreassen Fenton

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Stine Figenschau

Post doc
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Annica Hedberg

Førstelektor / Overingeniør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Premasany Kanapathippillai

Avdelingsingeniør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Maria Perander

Førsteamanuensis
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Anita Ursvik

Senioringeniør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Pedersen, Hege Lynum

Førsteamanuensis
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Hovd, Aud-Malin Karlsson

Stipendiat / Overingeniør
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Simin Jamaly

Forsker/Postdoktor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Shrestha, Birendra Kumar

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Odonkor, Isaac

Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø