Forskningsgruppen benytter en kombinasjon av eksperimentelle og teoretiske metoder til å studere molekylære mekanismer til «drug targets» og hypersensivitetsreaksjoner forårsaket av marine biomolekyler.   " /> Forskningsgruppen benytter en kombinasjon av eksperimentelle og teoretiske metoder til å studere molekylære mekanismer til «drug targets» og hypersensivitetsreaksjoner forårsaket av marine biomolekyler.   " />

Ingebrigt Sylte

Professor, forskningsgruppeleder
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Berit Bang

Professor II
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Kurt Kristiansen

Førsteamanuensis, fagenhetsleder
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

+4777644875
47848742

Imin Wushur

Overingeniør
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

+4777620975

Mari Gabrielsen

Førsteamanuensis
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Fatema Amatur Rahman

Stipendiat
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Clizia Russotto

Stipendiat
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Jan-Olof Winberg

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Torkild Pettersen

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø