Forskningsgruppen benytter en kombinasjon av eksperimentelle og teoretiske metoder til å studere molekylære mekanismer til «drug targets» og hypersensivitetsreaksjoner forårsaket av marine biomolekyler.   " /> Forskningsgruppen benytter en kombinasjon av eksperimentelle og teoretiske metoder til å studere molekylære mekanismer til «drug targets» og hypersensivitetsreaksjoner forårsaket av marine biomolekyler.   " />

Sylte, Ingebrigt

Professor, forskningsgruppeleder,
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Lisbeth Aasmoe

Førsteamanuensis II
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Berit Bang

Professor II
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Kurt Kristiansen

Førsteamanuensis
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø

+4777644875
47848742

Wushur, Imin

Overingeniør
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Mari Gabrielsen

Førsteamanuensis
Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø


Rahman, Fatema

Molekylær farmakologi og toksikologi
Campus Tromsø