Forskningsgruppen benytter en kombinasjon av eksperimentelle og teoretiske metoder til å studere molekylære mekanismer til «drug targets» og hypersensivitetsreaksjoner forårsaket av marine biomolekyler.   " /> Forskningsgruppen benytter en kombinasjon av eksperimentelle og teoretiske metoder til å studere molekylære mekanismer til «drug targets» og hypersensivitetsreaksjoner forårsaket av marine biomolekyler.   " />

Ingebrigt Sylte

Professor, forskningsgruppeleder
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø


Berit Bang

Professor II
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø


Kurt Kristiansen

Førsteamanuensis, fagenhetsleder
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

+4777644875
47848742

Imin Wushur

Overingeniør
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø

+4777620975

Mari Gabrielsen

Førsteamanuensis
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø


Fatema Amatur Rahman

Stipendiat
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø


Clizia Russotto

Stipendiat
Eksperimentell og klinisk farmakologi
Campus Tromsø


Jan-Olof Winberg

Professor
Institutt for medisinsk biologi
Campus Tromsø


Torkild Pettersen

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø