Medlemmer

Wynn, Rolf

Professor og forskningsgruppeleder
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Anne Høye

Undervisning, forskning
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Elvevåg, Brita

Forsker
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tore Sørlie

Leder for forskningsgruppe psykiatri
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+47 90179401

Jørgen Gustav Bramness

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tordis Sørensen Høifødt

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4795934119

Grønli, Ole Kristian

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Tvete, Herman

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Terje Holmlund

Prosjektmedarbeider, utvikling av eHelseverktøy
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Lund-Stenvold, Elisabeth

ph.d.-student
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Reitan, Elisabeth Cecilie Klæbo

Universitetslektor
Institutt for psykologi
Campus Tromsø


Mona Kiil

Postdoktor
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Campus Tromsø

+47 482 11351


Ph.d.-studenter tilknyttet  forskningsgruppe psykiatri

Ina Heidi Heiberg

e-postadr.: ihe010@post.uit.no 

Karl Ottar Ottosen

e-postadr.: karl.o.ottosen@uit.no

 

 

Charlotte Bjørnskov Goll

e-postadr.: charlotte.b.goll@uit.no