Medlemmer

Øivind Nilssen

Professor, Forskningsgruppeleder
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Svein Ivar Mellgren

Professor emeritus, overlege i nevrologi (bistilling)
Institutt for klinisk medisin

Svein Ivar Bekkelund

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Audny Gabriele Wagner Anke

Fagenhetsleder fysikalsk medisin og rehabilitering, overlege, professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Sissel Løseth

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Marijke Van Ghelue

Førsteamanuensis II
Det helsevitenskapelige fakultet
Campus Tromsø


Elisabeth Kjeldsen Buvang

Overingeniør
Det helsevitenskapelige fakultet
Campus Tromsø


Hallvard Lilleng

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø