Medlemmer

Nilssen, Øivind

Professor, Forskningsgruppeleder
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Svein Ivar Mellgren

Professor emeritus, overlege i nevrologi (bistilling)
Institutt for klinisk medisin

Bekkelund, Svein Ivar

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Anke, Audny

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Sissel Løseth

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Marijke Van Ghelue

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Olsen, Edel

Overingeniør / nevrologisk forskningslab.
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777645447
47301481

Buvang, Elisabeth Kjeldsen

Overingeniør
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Lilleng, Hallvard

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø