Medlemmer

Truls Myrmel

Professor - kardiovaskulær medisin
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Terje Steigen

Professor IKM, overlege invasiv kardiologi UNN
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

MH2 UNN 8. etg.
+4777620819
+47 99403860

Åsa Birna Birgisdottir

Førsteamanuensis II, Kardiovaskulær forskningsgruppe IKM
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Rösner, Assami

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Busund, Rolf

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Bartnes, Kristian

Professor II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Jakobsen, Øyvind

Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Dahl, Christen Peder

Førsteamanuensis
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø

+4777625288
97676868

Kalstad, Trine

Institutt for klinisk medisin

Jensen, Harry

Overingeniør
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Duangthang, Jenny

Forskningstekniker
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø


Hagerup, Hege Kristin

Seksjon for forskning, utdanning og formidling Helsefak
Campus Tromsø