Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." /> Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." />

Medlemmer

Trond Iversen

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Gro Berntsen

Forsker Allmennmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Johanna Laue

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Anne Helen Hansen

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Sondre Haakonson Arntsen

Stipendiat
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

MH1 L10.221
+4777660516

Resha Al-Azzawi

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Anniken Jensen

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Einar Kristian Borud

Professor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Torsten Risør

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777623339
930 38549

Usama Rimon Francis Odeh

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Daniela Ivan

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

L55 - Hammerfest
+4778450625

Martin Bruusgaard Harbitz

Førsteammanuesis / ISM / Nasjonalt senter for distriktsmedisin / Allmennmedisinsk forskningsgruppe
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Ilona Outi Marjatta Sipilä

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Stine Hjellnes Zachariassen

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Anne Ragnhild Grini

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Trygve Sølberg Ellingsen

Førsteamanuensis / ISM
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Hedda Mørch

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Susanne Rolandsen

Forsker
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Maret Lajla Sara Nedejord