Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." /> Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." />

Medlemmer

Trond Iversen

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Holtedahl, Knut A.

Institutt for samfunnsmedisin
Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777644887

Gro Berntsen

Forsker Allmennmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Johanna Laue

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Anne Helen Hansen

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Sondre Haakonson Arntsen

Stipendiat
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

MH1 L10.221
+4777660516

Al-Azzawi, Resha

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Eirik Hugaas Ofstad

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø