Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." /> Allmennmedisinsk forskningsenhet (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Fagenheten leder undervisningen i allmennmedisin og annen primærmedisin i legestudiet." />

Hasse Melbye

Professor, forskningsleder
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644814
+47 95213200

Mette Bech Risør

Professor, forskningsgruppeleder, nestleder AFE
Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

+4777623340
93026145

May-Lill Johansen

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Abelsen, Birgit

Professor i helsetjenesteforskning
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

+4778450412
95870987

Hege Skogstad Berntsen

Studiekonsulent ISM
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Frank Remman

Rådgiver
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

+4777645512
977 59392

Margrete Gaski

Forsker I
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø

Setermoen, Bardu
+4777644524
+4797004116

Katrine Wennevold

Universitetslektor/ph.d student
Fellesadministrasjonen
Campus Tromsø

Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning
+4777623375
40101361

Tone Seppola-Edvardsen

Forsker/post doktor, medisinsk antropolog
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Maria Fredriksen Kvamme

Forsker i postdoktorprosjektet STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Juan Carlos Aviles Solis

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø

+4777645619
+47 91754636

Laue, Johanna

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Halvorsen, Peder Andreas

Professor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Nils Fleten

Førsteamanuensis
Arbeidshelse, forskningsgruppe
Campus Tromsø


Pedersen, Ellen Birgitte

Universitetslektor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Risør, Torsten

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777623339
930 38549

Unni Ringberg

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

+4777644834
90524082

Aaraas, Ivar Johannes

Mentorvirksomhet, undervisning
Institutt for samfunnsmedisin
+47 94279344

Eirik Hugaas Ofstad

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Endresen, Torfinn

Universitetslektor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Anne Hensrud

Universitetslektor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Kjell Gunnar Skodvin

Universitetslektor allmennmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Blaunfeldt-Petersen, Britt

Universitetslektor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Jensen, Anniken

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Skjærpe, Paal André

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Johansen, Sirin

Universitetslektor
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Langeid, Wenche

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Davidsen, Anne Herefoss

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Gro Berntsen

Forsker Allmennmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Martin Bruusgaard Harbitz

Ph.d. / Nasjonalt senter for distriktsmedisin.
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Al-Azzawi, Resha

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Kristine Andreassen

Samfunnsmedisin, sosialmedisin
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Magnus Hjortdahl

Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM
Campus Tromsø


Trond Iversen

Førsteamanuensis
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø


Andersen, Stian

Allmennmedisinsk forskningsenhet AFE
Campus Tromsø


Arve Østlyngen

6. års koordinator i Alta for Finnmarksmodellen
Institutt for samfunnsmedisin
Campus Tromsø

Paviljongen P154
+4778450247

Ivan, Daniela

Institutt for samfunnsmedisin
Campus Hammerfest

L55 - Hammerfest
+4778450625

Rumpsfeld, Markus

Førsteamanuensis II
Institutt for klinisk medisin
Campus Tromsø